Een gestorven rijk

Gemiddelde leestijd: 6 minuten

weer een interessant actueel onderwerp vandaag.
Het moederland van het feest dat vandaag gevierd wordt (en alleen in Den haag, heb ik vernomen) bestaat al ruim 200 jaar niet meer!
En als hier toch nog enige twijfel over blijft bestaan, dan is het op 13 mei 1940 zeker, officieel volgens de toenmalige grondwet, beëindigd.
Het ‘koninkrijk der Nederlanden’.

De dag die vandaag wordt gevierd is, meer gedetailleerd: Koninkrijksdag.
Het ‘koninkrijk’ der Nederlanden bestond vanaf 1954 uit Nederland, Suriname en de Nederlandse Antillen.
In 1975 is Suriname (officieel) weer onafhankelijk geworden, in 1986 ging Aruba uit het rijk, gevolgd door Curaçao en Sint Maarten in 2010.
Saba, St.-Eustatius en Bonaire zijn bijzondere gemeenten geworden in het niet meer bestaande rijk.

‘Officiële’ opheffing

Op 13 mei 1940 ‘vluchtte’ de toenmalige vorstin en de gehele regering van Nederland, naar Engeland. Hiermee werd de toenmalige grondwet geschonden en heeft het ‘koningshuis’ zichzelf opgeheven. De toenmalige premier wist er een leuk verhaaltje omheen te hangen dat de, toen niet meer, vorstin toch vanuit Engeland de scepter kon blijven zwaaien.
Het aanbod van een in amerika wonende Nederlander dat de familie welkom was in zijn huis in de VS werd afgewezen. Want ‘Het huis van Oranje is voor geen enkel gevaar op de vlucht geslagen‘. De prinses die dat zei heeft waarschijnlijk nooit goed opgelet bij de geschiedenisles.
Of… ze heeft hiermee erkent dat de familie niet ‘van Oranje’ is en dus niet op die troon hoort te zitten.
De ‘vlucht‘ was al in het jaar ervoor, op 13 november 1939, in Engeland geregeld.

Eed

Op zich is er niets tegen een koningshuis. Als de vorst of vorstin doet waarvoor hij of zij de eed heeft afgelegd. En dus in dienst staat van het volk van het land.

Eed op de “Onafhankelijkheid” die Beatrix aflegde bij haar inhuldiging in 1980 als koningin:
“Ik zweer aan de volkeren van het Koninkrijk dat Ik het Statuut voor het Koninkrijk en de Grondwet steeds zal onderhouden en handhaven.
Ik zweer dat Ik
de onafhankelijkheid en het grondgebied van het Koninkrijk met al Mijn vermogen zal verdedigen en bewaren; dat Ik de vrijheid en de rechten van alle Nederlanders en alle ingezetenen zal beschermen, en tot instandhouding en bevordering van de welvaart alle middelen zal aanwenden welke de wetten Mij ter beschikking stellen, zoals een goed en getrouw Koning schuldig is te doen.
Zo waarlijk helpe Mij God almachtig!”
bron: vrijspreker.nl

Ongekroonde koning

De bovenstaande eed heeft de huidige ‘koning’ bij zijn beëdiging, deze man is niet gekroond!, ook uitgesproken.
De wet die nodig was voor de beëdiging is er, zoals gebruikelijk, even doorheen gejast in de eerste en tweede kamer van de staten generaal.
Deze man is dus geen gekroonde koning en wat voor consequenties dat voor ons heeft, kan ik nog niet goed overzien.
Het is jammer dat zijn vrouw niet ook de eed heeft afgelegd. Zij heeft gewoon weer haar oude beroep als bankierster opgenomen.
Zij is er zeker niet voor de Nederlanders, hier en overzee.
Ze reist nu de hele wereld over om iedereen aan een (verplichte) bankrekening te helpen. Zodat wereldwijd het contante geld kan worden afgeschaft. Als zeer gewenst onderdeel van de nieuwe wereld orde.
Een koning met het hart op de goede plaats zou hier en stokje voor gestoken hebben.

Maar deze man is met handen en voeten gebonden, in een gouden kooi. Gebonden aan de grillen, die zijn moeder nog steeds heeft, samen met haar vriendjes van de Bilderberg groep.
Het rijk is in de loop van de tijd dus al verkleint en heeft de vroegere ‘koningin’ het moederland, dat ze in haar eed zei te beschermen, ook weggegeven, via het verdrag van Lissabon, aan de voortzetting van het Derde Rijk, de EU.
De eed van de huidige koning is dus gebaseerd op niets en daardoor ook helemaal niets waard.
Ook weer een aanwijzing dat het ‘koninkrijk der Nederlanden’ niet meer bestaat.
Eigenlijk is de huidige ‘koning’ een soort ongekozen president en Nederland een soort republiek!
Of de man is de stadhouder die zijn opa graag had willen zijn. en dan is Nederland een stadje in het Derde Rijk en in het Toekomstige Ottomaanse Rijk.
De beëdiging van de man was eigenlijk alleen maar een ceremoniële poppenkast. Goed voor de kijkcijfers en de voortzetting van de ruime inkomsten van de familie.

Vrijheid

Iedereen die dat wil staat natuurlijk vrij om vandaag nog met een (oranje) vlaggetje te gaan zwaaien. We leven uiteindelijk (nog) in een ‘vrije’ provincie van het Derde Rijk.
De meeste Antilliaanse eilanden zijn al bevrijd van het juk van de kolonisator.
Nu wij nog.
En de ‘koning’? Is hij misschien al in vrijheid naar zijn huis in Argentinië? Moet kunnen. Fijn verblijf daar.

Wij vermaken ons hier wel zonder de ‘koning’.
Er is uiteindelijk vast nog wel een een en ander te doen vandaag waar we onze tijd mee kunnen doden.
Alvast wat boodschappen doen voor de kerst bijvoorbeeld, nu het nog kan. De meeste winkels zijn gewoon tot een uurtje of zes open.
En voor het personeel dat dan voor ons moet werken, krijgt de bank weer hun verdiensten bijgeschreven. Iedereen blij en gelukkig.
En zo is het goed.
De wereld zal niet vergaan.
Volgend jaar is er vast weer een koninkrijksdag.
En misschien heet het dan wel anders, onder dezelfde driekleur, en is het dan echt een land voor de bevolking en van de bevolking. En de bewoners van de eilanden aan de andere kant van de wereld kunnen misschien wel goede aansluiting vinden bij de volkeren op de eilanden daar in de buurt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *