Bataafse Republiek

Gemiddelde leestijd: 3 minuten

In het tijdvak van 1588 tot 1795 was het gebied, wat nu Nederland heet, een wereldmacht op kleine schaal. De Republiek der zeven verenigde Nederlanden.
De republiek had ongeveer 1.5 miljoen inwoners. Velen van hen dreven volop wereldwijde handel via de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) en de West-Indische Compagnie (WIC)
De kleine Republiek had ruim 2000 schepen, meer dan Frankrijk en Engeland samen.
De Gouden eeuw.

Bataafse Republiek

Ook toen was het in dit gebied een langdurig rumoerige tijd.
Frankrijk voerde oorlog tegen Pruisen en Oostenrijk en de Republiek der Verenigde Nederlanden schaarden zich achter Pruisen.
De glorie van de republiek was al een tijdje op zijn retour toen Frankrijk weer vaste voet aan de grond kreeg in de republiek. De republiek hield in 1795 op te bestaan.
Op 19 januari 1795 had het Franse leger de toen belangrijke stad Amsterdam veroverd. Op dezelfde dag werd de Bataafse Republiek uitgeroepen.
Een dag eerder is erfstadhouder Willem V via Scheveningen, met een vissersboot, gevlucht naar Engeland.

De machtswisseling gaat zonder bloedvergieten en wordt ook wel de ‘fluwelen revolutie’ genoemd.
De republiek was wel een vazalstaat van Frankrijk geworden.
En Frankrijk vorderde een miljoen gulden voor het verdrijven van de ’tiran’ Willem V. Voor die tijd een immens bedrag.
Op 31 januari wordt de verklaring van de rechten van de mens en de burger afgekondigd.
Deze revolutie maakte het land voor het eerst tot een eenheidsstaat.
Er kwam een democratisch gekozen parlement, een geschreven grondwet, gewaarborgde individuele rechten en de scheiding van kerk en staat.
De republiek heeft maar tot 1801 bestaan waarna het overging in de Bataafse Gemenebest. Hier kwam weer een eind aan in 1806 na de stichting van het koninkrijk Holland.

Koninkrijk Holland (?)

Echter, er komt een kleine kink in de kabel:
De gevluchte Willem V, die zijn toevlucht had gezocht op een landgoed in zijn vaderland Pruisen, gaf zijn volgelingen de instructie de Bataafse republiek te erkennen. Tevens deed hij formeel afstand van het stadhouderschap en alle erfelijke rechten.

De bij verdrag vastgelegde formele afstand van het stadhouderschap, met de daaraan verbonden erfelijke rechten en de expliciete erkenning van het Huis van Oranje van de Bataafse Republiek werden publiekelijk echter niet bekend gemaakt. Het Huis van oranje was zelf verzoend met de gedachte dat men nimmer meer in het vaderland terug zou keren.

(Bron: Oranje in Ballingschap, Mr. L.A. Struik. Uitgave: de Bataafse Leeuw, Amsterdam 2006)

Het komt er dus eigenlijk op neer dat er nooit een koninkrijk der Nederlanden is gekomen en dat er geen Oranjes zijn die enige invloed hebben in dit land.
De Bataafse Republiek heeft nooit opgehouden te bestaan.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *