Cognitieve functie

Functie voor het kennen en weten. Zoals concentratie, geheugen, waarneming, denken en oriëntatie. Van belang is de vorm, inhoud en tempo van het denken. Ook de intelligentie valt hieronder. Naarmate mensen ouder worden neemt in het algemeen de cognitieve functie steeds verder af.