Dag van de rechten van het kind

Gemiddelde leestijd: 5 minuten

Op 20 november 1989 is een verdrag over de basisrechten van kinderen, van over de hele wereld, getekend. Hierin zijn bijna alle landen op de wereld overeen gekomen om de vele rechten van kinderen te onderhouden en te respecteren.
Enkele van die rechten zijn:

  • recht op onderwijs
  • recht op een naam en nationaliteit
  • recht op een veilig en gezond leven
  • recht op bescherming tegen kinderarbeid
  • recht om te kunnen spelen
  • recht op te groeien bij familie
  • recht op veilig drinkwater

recht op onderwijs

het liefst had ik gezien dat dit recht het recht op opleiding was genoemd. Het woord onderwijzen kan gedeeld worden in de woorden ‘onder’ en ‘wijzen’, oftewel naar beneden wijzen, opleggen.
Opleiding kan worden gesplitst in ‘op’ en ‘leiding’. Ofwel, omhoog leiden.
Subtiel verschil(?)
Het is het ‘recht’ op onderwijs en niet de ‘plicht’ op onderwijs zoals in veel landen is bepaald. Dus geen schoolplicht dat moet worden gehandhaafd door een leger aan inspecteurs, maar het recht om dingen te mogen leren in een schoolvorm.

het recht op een naam en nationaliteit

Ook hier weer, het ‘recht’ op een naam en het ‘recht’ op een nationaliteit en niet de ‘plicht’ tot het hebben van een naam en nationaliteit. Het is nu zo dat het een plicht is van de ouder om hun kind een naam te geven en die te laten registreren. Regis betekent: heerser, Registreren betekent: ‘het toekomen aan de heerser’.
Onze ouders hebben ons alleen een voornaam of voornamen gegeven en een roepnaam. Als wij al een naam zijn, dan zijn wij onze vóórnaam. Wij zijn dan voornáám *. en niet zoals de staat wil, onze familienaam, want die komt in de geboorteakte niet officieel voor. In die van mij niet , in ieder geval.
* Dit is ook waarom heersers altijd bij hun voornaam worden genoemd.

Recht op een veilig en gezond leven

Hier moet overal op de wereld nog veel aan gebeuren. Ook hier in Nederland. Het is hier ook voor kinderen steeds minder veilig en gezond.
Steeds meer mensen, steeds meer verkeer, steeds meer roekeloze onverschilligheid, steeds meer telefoon-eilandjes, een ‘stralende’ toekomst.
Steeds meer psychische etiketjes voor steeds jongere kinderen en de daarvoor verstrekte giftige ‘medicijnen’.
Gelukkig komt er ook een veel positievere tegenstroming op gang die gezondheid en veiligheid op een hoger peil willen brengen dan alleen de economie van een enkeling.

het recht op bescherming tegen kinderarbeid

kinderarbeid komt ook bij ons nog best wel veel voor. Ook hier weer vaak heel subtiel.
Zo is er een commercieel bedrijf die bijna uitsluitend kinderen gebruikt voor de promotie van hun winstdoelen. Kinderen worden, min of meer, sociaal gedwongen on spullen aan de deur te verkopen, aangestuurd door de scholen. Zoals postzegels en kaarten. Alleen de directeur van dat bedrijf al, krijgt er heel riant voor betaald. De kinderen zijn de onbetaalde verkopers.
‘Elk nadeel heb ze voordeel’, zei een bekent voetballer.
Kinderen leren zich zo wel te uiten en verminderen de schroom om in de openbaarheid te treden.

Het recht om te kunnen spelen

Kinderen hebben het recht om te kunnen spelen en zo hun expressie kunnen uiten op een voor hen gewenst moment. Door te spelen leren kinderen creativiteit en leren ze zichzelf en en de omgeving kennen. Op een ongedwongen manier.

Het recht op te groeien bij familie

Voor kinderen is het van belang dat de opgroeien in een veilige en vertrouwde omgeving. Bijna altijd is het gezin en de familie deze vertrouwde omgeving. Dit kinderrecht is nogal eens geschonden als bijvoorbeeld ‘kinderbescherming’ kinderen uit hun beschermde omgeving weghalen. Of dat zuigelingen al in een crèche worden gestopt omdat beide ouders deel moeten nemen in het arbeidsproces.

Het recht op veilig drinkwater

Het recht op veilig drinkwater zou voor iedereen moeten gelden.
Voor kinderen is het wel heel belangrijk. Kinderen hebben nog een lage weerstand tegen gifstoffen. In velen landen is het drinkwater echter nog ernstig vergiftigd door bijvoorbeeld fluoride. In bijna al het drinkwater over de gehele wereld zitten (sporen van) plastic en vele chemicaliën uit medicijnen. Gifvrij water uit een zuiveringsinstallatie is een utopie.
Gelukkig zijn er op energetisch niveau wel heel veel van de (sporen van) gifstoffen te verwijderen. Helaas nog niet op grote schaal. Het water krijgt ook een groot deel van de natuurlijke energie weer terug. Dat is voor iedereen weer goed.

Kinderen hebben gelukkig vele rechten en we zijn op weg om deze rechten ook te eerbiedigen. Een gelukkig opgroeiend kind is later bijna altijd een gelukkige ouder(e).

kinderrechtendag, sta op tegen pesten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *