Bewustwording

Gemiddelde leestijd: 8 minuten
voel je vrij

Er gebeurt heel veel de laatste tijd. De veranderingen stapelen zich in sneltempo op. Er is een eindrace aan de gang. Een eindsprint. Wie wordt de grote winnaar. Wordt een heel klein groepje de eigenaar van de wereld? Of wint toch de overgrote meerderheid van de wereldbevolking de eindstrijd. Wint de tiranische dictatuur of de vrijheid en het gezond verstand.
Het is erop of eronder.

Wij, het volk

Wij, het volk, zijn alles bepalend.
Zwichten wij voor het angstvirus, voor de terreur van de heersende macht. Of durven we voor onszelf op te komen. Onze eigen stem te laten horen. Durven we, met een liefdevolle, vergevende blik te kijken naar de geprogrammeerde, gewetenloze ‘ordebewaker’, die we ongetwijfeld zullen tegenkomen?
Kunnen wij met geweldloze communicatie de dictatuur voorkomen? Door alleen maar onze massale aanwezigheid, door onze eenheid in verscheidenheid. Blank en zwart, moslim en jood, man en vrouw, Mensen van hetzelfde menselijk ras.
Mensen versus robots en reptielen.

De laatste tijd ben ik veel aan het lezen op verschillende forums en kijk ik veel naar meer ‘alternatieve’ berichtgeving en kan ik het niet opbrengen om naar de staatsmedia te kijken en te luisteren. Hierdoor krijg ook ik een misschien wat te eenzijdig beeld van de werkelijke stand van zaken. Tenminste, als de staatsmedia ook mogelijk eerlijke en betrouwbare informatie zou verstrekken.
Die kans is helaas nog extreem klein. Heel subtiel druppelt er wel eens wat informatie door in een landelijk dagblad. Laatst zag ik aanprijzingen van het boek 1984 en een soortgelijk boek. Heel bijzonder voor een staatskrant.
Misschien moet de krant een beetje meebewegen met het volk om nog wat lezers over te houden en zo hun propaganda nog te kunnen verstrekken.

Orgaanhandelwet

Vanaf 1 juli is ons lichaam en zijn onze organen definitief van de staat. Dan gaat de orgaanhandelwet definitief in werking.
Een wurgwet. Men kan voor 1 juli nog opgeven dat men niet vermoord wil worden voor de organen door een contract te tekenen met de staat. Door geen contract aan te gaan, gaat de staat een onvrijwillig contract met de orgaandrager aan.
Allebei de keren zijn de organen die wij dragen volledig opeisbaar voor de staat.
Er wordt gesuggereerd dat de organen na de dood van de drager worden geoogst. Echter, als het lichaam is gestorven, zijn de organen ook dood en kunnen de organen niet meer voor hergebruik worden verhandeld.

Hooguit om te worden gebruikt als vlees in de hamburgers bij fastfood restaurants. Slachtafval.
Het is lucratiever om de organen te oogsten als de drager nog leeft. Hier heeft de politiek een trucje voor verzonnen.
De drager wordt ‘hersendood’ verklaard. Juridisch dood.
Na het oogsten van de organen gaat de drager vanzelf dood omdat de organen zijn verwijderd. Normaal gesproken is dit moord maar door het trucje gaan de oogsters vrijuit en kunnen er honderdduizenden euros worden verdient met de handel.

Het lijkt zo mooi. Een ander mens redden met een vitaal orgaan uit een ander mens die daarvoor gedood is.
Het levende orgaan heeft echter nog al de eigenschappen van de vorige drager in zich en zal die eigenschappen doorgeven aan de nieuwe drager. Er is vaak geconstateerd dat de ontvanger van het getransplanteerde orgaan karaktereigenschappen en herinneringen over heeft genomen van de vorige drager.
Interessante materie waar Jozef Mengele jaren terug ook al onderzoek naar deed, zij het in een wat andere vorm.

Tiranie-wet

De wet die het mogelijk maakt om een tirannie-dictatuur te starten is voorlopig even uitgesteld. Deze 82 pagina’s tellende wet regelt ook de bevoegdheid om als minister per decreet te regeren. Dus zonder de controle en de rem van de, door het volk gekozen, volksvertegenwoordiging.

Er is geen enkele minister of staatssecretaris gekozen via democratische verkiezingen. Ook een premier niet. Deze is gekozen voor de volksvertegenwoordiging en niet voor de regering.
De premier, die we nu al veel te lang hebben, is jaren geleden op deze plek gemanoeuvreerd door de leden van de bilderberggroep. Veel andere ministers verschijnen uit het niets op het toneel. Sommige nadat ook zij voor de bilderberggroep zijn verschenen. Weer een andere heeft familieconnecties met de vaccin industrie en met de illuminatie.

en gezellig clubje ongekozenen, die het nu nog in ons land voor het zeggen (denken te) hebben.
Zij gaan ons tot in lengten van dagen beschermen tegen een zeer waarschijnlijk niet eens bestaand virus.
Dit alles met bijna totale tirannie, slavernij en onderdrukking. Nog vele malen meer dan dat we nu al ondervinden.
1984 blijkt een kinderfeestje.

Nieuwste normaal

Gelukkig zijn er steeds meer mensen die de fratsen van de ongekozenen niet meer pikken. Vele die in gaan zien dat wat er nu gebeurd niet ten goede komt aan het mens-zijn.
Een opgelegd normaal van separatie in plaats van verbinding. Het (verder) slopen van het immuunsysteem in plaats van het versterken ervan. Het kleineren en vernederen van mensen door ze te muilkorven.

poker

Er wordt echter ook een heel subtiel spel gespeeld, tegelijk met het grote zichtbare spel. Als het langzaam wegpompen van water uit een moeras. Er komen dingen boven en er komt een stevigere grond onder de voeten. Dit is een proces van jaren.
Gaat het te snel dan komen er mogelijk onherstelbare aardverschuivingen en wordt de grond onder het moeras onbruikbaar.
Gaat het te langzaam dan vergiftigd het water (nog meer) en daarmee ook de ondergrond. Een delicaat samenspel waarin ook wij, het volk, een grote rol spelen. Wij kunnen zorgen dat de pompen die het water weg moeten pompen verstopt raken. Wij kunnen echter ook zelf al onze omgeving schoonmaken en het vuile water verwijderen.

Bewustwording

Een eerste, heel belangrijke stap is bewustwording. Deze stap is nu al door steeds meer mensen gezet.
Wij kunnen niet meer achterover leunen en wachten tot er iemand anders de zaken voor ons gaan regelen. We moeten zelf uit de luie stoel komen. Zelf op onderzoek uitgaan, zelf onze informatie gaan verzamelen.
Dit is heel lastig want er is zeer veel tegenstrijdige informatie. Wat jaren lang als waar werd gezien blijkt steeds vaker een leugen te zijn. Een nieuwe perceptie, een andere kijk op de werkelijkheid van alle dag, geeft vaak nieuwe inzichten.
Luister ook meer naar het eigen ‘onderbuik’ gevoel. Er is veel meer dan dat we kunnen zien met onze ogen.
Als er iets niet te zien is, wil het nog niet zeggen dat het er niet is.

Er is een (wereldwijd) plan dat steeds meer in de openbaarheid komt. Met dit plan als handleiding wordt het moeras steeds meer droog gepompt en de grond eronder vruchtbaar gemaakt voor een menslievende samenleving, waar geen ruimte meer is voor tirannie en onderdrukking.
De gouden tijd komt. Ook al duurt dit nog een kleine 4000 jaar. De duistere tijd hebben we sinds 2012 achter ons gelaten en we merken al in deze korte tijd dat het lichter is. Dat het licht steeds meer gaat winnen van het duister.
Vrijheid komt steeds dichterbij voor degenen die dat aan kunnen.
Vrijheid zal heel beangstigend zijn. De kooi staat open, steek het kopje eens door het open deurtje. Uitvliegen hoeft nog niet, ontdekken dat er meer is dan de kooi geeft mogelijkheden.
Vertrouw op het plan.