Eenheid, samen sterk

Gemiddelde leestijd: 4 minuten

Zo, het voorspel, de corona hype, is voorbij. Gelukkig maar.
De volgende hype sluit er weer naadloos op aan. ‘Verdeel en heers!
Allochtoon tegen autochtoon, door de staat gestimuleerd en door de msm volledig ondersteund.
Staat en msm: dat zijn de misdadigers.

Verdeel en heers

De voorbeelden van deze verdeel en heers zijn bijna eindeloos.
Tijden terug, nog ver voor de corona-hype, was er een demonstratie in Den Haag. Zoals steeds was de demonstratie volkomen vreedzaam. De bedoeling was, en er was ook toestemming voor, om naar het binnenhof op te trekken en daar een petitie aan te bieden. Deze groep vreedzame betogers werden echter door een zware ME macht gewelddadig tegengehouden. Niets ongewoon, zoals zo vaak blijkt. Echter, op hetzelfde moment was er een demonstratie van buitenlanders, Turken in dit geval, die wel gewoon op het binnenhof hun demonstratie konden houden. En de politici namen toen ook gewoon een petitie van hen aan.

Steeds als er, vaak hardwerkende Nederlanders, zie bijvoorbeeld bij het boerenprotest, een demonstratie is dan wordt deze gefrustreerd door een grote agressieve politiemacht en worden de betogers steeds weer geïnfiltreerd met agressievelingen met ‘oortjes’ die de boel op stelten moeten zetten als het te vredig blijft.

Hypocrisie

Laatst ook weer: een betoging in Denhaag tegen de lockdown wordt met veel machtsvertoon gefrustreerd terwijl een dag later een hele grote groep buitenlandse, veel donkere mensen, massaal op de Dam in Amsterdam bij elkaar konden komen zonder de opgedrongen afstand en zonder de mondkapjes. Zelf de burgemeester van Amsterdam was er, zonder mondkapje, in de grote menigte aanwezig. De politiemacht stond erbij, zonder mondkapjes, en keek ernaar.
Ook deze demonstratie was gewoon vreedzaam. Er werd de betogers geen strobreed in de weg gelegd om hun stem te laten horen. Wel is bekent dat deze demonstratie was georganiseerd door een groepering die subsidie krijgt van de gemeente Amsterdam en ook grote bedragen krijgt van de Open Society Foundations van miljardair en linkse onrust stoker Soros.
Wat een contrast. Wat een hypocrisie.

Samenwerken

Dit alles gebeurt wereldwijd en gelukkig zien steeds meer mensen wat er werkelijk gaande is en trappen ze niet meer in de vallen die door de overheid worden gezet. Wij, de vrijheidsstrijders, zijn in steeds grotere aantallen aanwezig.
De corona-act was een opwarmertje voor wat we nog gaan krijgen, wereldwijd. Veel mensen zijn echter al aardig voorbereid en zien dus wat er zich gaat afspelen.
Het is van belang dat we met elkaar gaan samenwerken. Gezamenlijk werken aan een wereld die voor ons allen leefbaar is en niet alleen voor de deepstate elite.
Laat je niet tegen een ander opzetten. Laat de stapel stenen die zijn neergelegd om mee te gooien gewoon liggen.
Maak van de, steeds weer georkestreerde, haatweken gewoon liefdeweken.

Denk niet wit, denk niet zwart
denk niet zwart-wit
maar in de kleur van je hart

Frank Boeien

Het is moeilijk want wij zijn van kinds af aan opgevoed met haat tegen andersdenkenden. We worden bewust overspoeld met mensen met een heel andere, bijna tegenstrijdige, religie en opvattingen. Alleen om tweestrijd te creëren, om mensen tegen elkaar op te zetten. Verdeel en heers.
Verenig en leid is een veel betere combinatie, waar wij allen wat aan zullen hebben.