Enkele wetenswaardigheden van 19 februari

Gemiddelde leestijd: 4 minuten

Er is op 19 februari best wel veel gebeurd in Nederland wat tot op de dag van vandaag nog zijn invloed heeft.
De meeste dingen zijn niet zo duidelijk meer aanwezig. Sommige zaken worden echter ook zoveel mogelijk verdoezeld als het bepaalde figuren niet zo goed uit komt.
Dat is van alle tijden.


Pim

Een van de grootste staatslieden die het moderne Nederland ooit gekend heeft is op 19 februari 1948 in Driehuis, gemeente Velsen geboren:
Wilhelmus Simon Petrus – Pim Fortuijn, later veranderd in Fortuyn.
Deze man heeft bij veel mensen het geloof in de Nederlandse- en Europese dictatuur aan het wankelen gebracht.
Hiervoor is hij op 6 mei 2002 in Hilversum, in opdracht van het regime vermoord.
De zogenaamde dader leeft nu vrij onder staatsbescherming.


Rood wit blauw

Een andere gebeurtenis die we heden ten dagen nog steeds kunnen aanschouwen zijn de kleuren van de Nederlandse vlag. Het rood-wit-blauw.

Koninklijk Besluit

19 Februari 1937 nr. 93

Wij Wilhelmina, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.
  Op de voordracht van Onzen Minister van Staat, Minister van Koloniën, Voorzitter van den Raad van Ministers van 5 Februari 1937, No.486, Kabinet M.R.;
  Hebben goedgevonden en verstaan: te bepalen: De kleuren van de vlag van het Koninkrijk der Nederlanden zijn rood, wit en blauw.
  Onzen Ministers, Hoofden van Departementen van Algemeen Bestuur, zijn belast met de uitvoering van dit besluit, hetwelk in de Staatscourant zal worden geplaatst.

  Zell am See, den 19 Februari 1937.

  (get.) Wilhelmina

  De Minister van Staat, Minister van Koloniën, Voorzitter van den Raad van Ministers,

(get.) H.Colijn

bron:https://web.archive.org/web/20170905235449/http://www.koenigsbanner.de/fotw/flags/nl.html

New York

Op 19 februari 1674 tekenen Engeland en de republiek der zeven verenigde Nederlanden de vrede van Westminster waarbij o.a. de kolonie Nieuw Amsterdam werd overgedragen aan Engeland. Dit gebied werd herdoopt in New York.
Op 1 augustus in datzelfde jaar verwoest een zware zomerstorm vele gebouwen in de Nederlanden waaronder de middenbeuk van de Dom in Utrecht. Ook dit is nog steeds waar te nemen.

We kunnen als mens zoveel verzinnen, de natuur houdt zich bijna nooit aan onze wetten.
Hoewel dat met ‘haarp’ en ‘5G’ wel anders is.
Hiermee kan de natuur en da aarde zeker worden vernietigd.
En het is in onze huidige wetten vastgelegd dat deze vernietiging moet gebeuren.
En in ons kleine ‘Korea aan de Noordzee’ doen de, door het grootste deel van de bevolking gesteunde, heersers er alles aan om deze vernietiging voor elkaar te krijgen.
Waar een klein land groot in kan zijn!


Wat nu

Gelukkig zijn er in dit kleine land ook nog een aantal mensen die hier iets anders tegenaan durven te kijken en dit ook durven uiten.
Dit is zeker niet zonder gevaar. Echter, mee waaien met de dictatoriale stormen hier in Europa levert ook heel veel leed op.

Geweldloos verzet daarentegen levert heel vaak ook energie op.
Geweldloze communicatie nog veel meer.
Hiermee kan zelfs de grootste crimineel tot de rede worden gebracht, mits deze nog een geweten heeft.
Geweldloze communicatie is moeilijk en toch kan iedereen het leren.
Van klein tot groot, van jong tot oud.

bron: oa https://www.beleven.org/vandaag/19_februari, https://nl.wikipedia.org,

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *