Laten we onze energie gebruiken

Gemiddelde leestijd: 7 minuten
mm

Al enige tijd betrap ik mijzelf er op dat ik mijn energie niet goed gebruik.
Sinds ik geen werk meer heb en nagenoeg geen inkomen, is het moeilijker om in de positieve energiestroom te blijven.
De regelmaat van het aan het werk zijn geeft voldoening en houvast.
Net als ik zullen vele mensen geen of minder werk hebben en velen mogen niet meer naar hun werk wegens een of ander iets.
Zij moeten dan thuis gaan werken.

Wel apart, jaren terug was het haast onmogelijk om het voor elkaar te krijgen om thuis te werken.
Het was niet goed voor de contacten, de collega’ s zagen elkaar niet. Er kon niet goed genoeg worden samengewerkt. De werkgever had niet het vertrouwen dat de werknemer ook wel echt zou gaan werken als hij/zij aan het thuiswerken was.
Toen al was echter al bewezen dat de productiviteit van de thuiswerker veel hoger was dan van de werker op kantoor.

Een omstandigheid: “omdat het nou eenmaal zo is” heeft daar, mogelijk voorgoed, een verandering in gebracht.
Nu mag een kantoormedewerker zijn collega’s niet meer treffen. Mogen ze niet meer samenwerken.
Ieder voor zich, allen voor de winsten van de ‘elite’.
Slim gespeeld!

Onze energie raakt zo versnipperd, verdeelt, terwijl het nu steeds belangrijker wordt voor ons om onze energie te bundelen.
Losse lampjes geven wat verstrooit licht. Veel lichten gebundeld geven de energie van een laserstraal.


Frequenties en golflengtes

Alles is energie, alles heeft een trilling. Vaak is het waar te nemen, ook al weten we niet dat het trillingen zijn.
Als er ergens geheid wordt, dan voelen we de trillingen en horen we geluid. Licht heeft ook trillingen en ook ons lichaam heeft een bepaalde basistrilling. De energie die een mens, een dier of een plant uitstraalt kunnen we waarnemen als wij in het energieveld komen die ons omgeeft.
Energie wordt in verschillende eenheden uitgedrukt al naar gelang waarvoor het wordt bedoeld.
Elektrische energie wordt uitgedrukt in kilowatt, mechanische energie in paardenkrachten of beter (kilo) joules.
Bij energetisch energie wordt vaak de Bovisschaal gebruikt, met de golflengte eenheid in angstrom,
(1 angstrom = 0.1 micrometer)

Alle energie is in basis hetzelfde

Hoeveel moet er voor worden gedaan om iets in beweging te krijgen en te houden.
Een motor met een hoog toerental geeft meer ‘leven’ dan eentje met een laag toerental.
Het zegt echter niet zo veel over hoeveel kracht zo’n motor dan levert. Met een langzaamlopende scheepsdiesel kan een flink schip worden voortbewogen. Met een snellopend bromfiets motortje gaat dat niet lukken.

Wij mensen zijn gevoelig voor frequenties. Wat hogere frequenties zijn vaak prettiger dan de lage. Dit komt ook terug in onze gemoedstoestand. Angst en depressie hebben een lage frequentie. Blijdschap en liefde bijvoorbeeld een hoge.
Hiermee kunnen wij mensen worden bespeeld. Door continu angst te zaaien blijft de frequentie laag en voelen we ons niet prettig. Worden we ook nog bij elkaar weggehouden wordt onze frequentie nog lager.
Onze basisfrequentie is ongeveer gelijk als de basisfrequentie van de aarde.
Dat is ook niet zo raar want wij zijn een onderdeel van de aarde. Ons bloed heeft ongeveer dezelfde mineralen verhouding als het water in de oceanen. Wij draaien mee in de seizoenen van de aarde.
De aarde heeft echter wel wat verschillende frequenties waaronder 7,84 Hz en 27.3 Hz.


Referentietrilling van ons lichaam

Ons lichaam heeft dus ongeveer dezelfde trilling als de aarde. Het verschilt echter wel op wat voor een plaats je bent.
Er zijn plekken waar de trilling meestal lager is zoals : ziekenhuizen, gevangenissen, rechtbanken, ondergrondse e.d.
Hier komt de frequentie vaak niet boven de 20 HZ. Een langdurig verblijf op deze plekken kan de eigen frequentie behoorlijk naar beneden brengen. Mensen met lage trillingen worden makkelijker vatbaar voor ziektes. Het immuunsysteem wordt uitgeput.
Zo hebben angst, pijn, irritatie en bijvoorbeeld lawaai een lage trilling, (minder dan 1 Hz.)

Daarentegen geven bijvoorbeeld vrijgevigheid, dankbaarheid, liefde en medeleven een heel hoge trilling.
Wat kan ons dus helpen om hoog te trillen:
Glimlachen, dansen, zingen, schilderen, spelen, mediteren, genieten van de zon en van de natuur. (95 -150 Hz)

Wat kunnen we nog meer doen.

Drink zuiver (bron)water. Ons leidingwater, hier bij mij althans, heeft een vrij lage boviswaarde. Hier kom ik straks nog op terug.
Eet voeding zoveel mogelijk direct van het land. Voeding dat zo min mogelijk is bewerkt.
Gebruik voor het verwarmen van de voeding géén magnetron. In de magnetron wordt het voedsel dood gestraald. Alle levensenergie wordt vernietigd.
Dit gebeurt eigenlijk op wat kleinere schaal ook met de straling van de mobiele telefoon. Zeker ook met de hedendaagse frequenties die gebruikt worden en gaan worden. Dit is echt levensbedreigend!

Detecteren van energie

Energie kan zichtbaar gemaakt worden.
We zien licht, we kunnen de trillingen zien op een wateroppervlak. Er zijn meetapparaten die de elektromagnetische trillingen kan detecteren en kan vertalen in zichtbare getalletjes. Energetische trillingen kunnen worden ‘zichtbaar’ gemaakt met de hulp van een pendel of een wichelroede.
Na dit gelezen te hebben schieten veel mensen in een kramp. Ha, ha een wichelroede…
Grappig dat dezelfde mensen vaak wel vertrouwen hebben in een elektronisch apparaat, waarbij ze ook niets anders kunnen zien dan getalletjes of grafiekjes.

energie pendelen

Energetische energie kan zichtbaar gemaakt worden met de hulp van de Bovisschaal en bijvoorbeeld een pendel.
Hiermee is van alles te meten. Van water, planten energie en bijvoorbeeld mensen energie. Er is echter wel concentratie en oefening voor nodig. Er is in de loop de jaren al veel voorbereid en een ontelbaar aantal testen gedaan om ziekte en gezondheid in kaart te brengen aan de hand van de Bovisschaal.
Zo heeft bijvoorbeeld ons gezonde lichaam een Boviswaarde / golflengte van 6500, tuberculose een waarde van 5500 en kanker 4800.

Door de frequentie en de golflente te verhogen kunnen we een betere gezondheid krijgen.
Met genoemde activiteiten kunnen we veel voor onszelf doen. Wat een ander er ook van wil zeggen. Of je van de activiteiten probeert te weerhouden. Hoe hoger de trilling, hoe lastiger je bent te manipuleren. Iets wat de huidige ‘machthebbers’ graag willen doen.

Bron: o.a. via fa(c)tforum, boek power vs force, David R Hawkins doctorale scriptie