MEUstricht

Gemiddelde leestijd: 6 minuten

Op 7 februari 1992 werd begonnen met de uitvoer van een nieuw agendapunt ter voorbereiding van één staat, één regering en één religie.
Precies zoals al eeuwen geleden is bepaald.
Het ‘verdrag van Maastricht’, de start van de officiële voortzetting van het derde rijk, begonnen ten tijde van Nazi Duitsland. Het officiële begin van de ‘Europese Unie’.
In de jaren hiervoor is, onder leiding van het braafste jongetjes van de klas, de bevelhebbers van Nederland, de puntjes op de i gezet.
De nieuwe bevelhebbers, die van Portugal, waren er nog niet klaar voor dus daarom mocht Nederland nog een stad leveren waar het verdrag kon worden getekend.
Is het symbolisch dat juist de stad werd gekozen die, geografisch gezien, zover mogelijk uit het hart van Nederland is verwijderd en zo dicht mogelijk bij het gespleten hart van de tiran, Straatsburg?

In de 28 jaar zijn er meerdere landen ingelijfd en is er één land ,voorlopig, uit de gevangenis ontsnapt.
Of anders gezegd, voor een missie op proefverlof gestuurd.
Al die tijd is de unie geleid door een vage of dronken, en altijd, incompetente ‘leider’. En kort geleden is het stokje overgenomen door een incompetente blonde vrouw.
Het effect zal ongetwijfeld hetzelfde zijn.
Het maakt ook niet zoveel uit als de ‘leider’ maar braaf precies doet wat zijn, of in het huidige geval haar, opdrachtgevers dicteren.
Een sterke leider is geen, zoals in het Engels mooi gezegd, ‘useful idiot’.

Leider

Één sterke leider is ook helemaal niet nodig.
Wat wij nodig hebben zijn miljoenen sterke mènsen.
Mensen die kunnen denken en wéten wat ze het beste kunnen doen en laten. Voor henzelf en voor de (directe) omgeving.

Tegenwoordig gaan de meeste mensen er vanuit dat zij worden geleid door ‘gekozen’ leiders.
Deze leiders, die niet door het volk zijn gekozen, zijn standaard incompetent en corrupt. Dat moet ook want zij moeten tonen hoe de echte machthebbers willen dat het gebied wordt bestuurd.
Een slaaf op de plantage heeft ook niets te vertellen hoe de plantage wordt geleid en wie de opzichter is en wie de eigenaar.
Dat gaat de slaaf geen barst aan. De slaaf is er allen maar om te werken. En als dat (even) niet kan, dan wordt deze in leven gehouden of gewoon gedood.
Een dode slaaf levert niets op, dus het doden zullen de eigenaren wel wat uitstellen.

Zwakke slaven zijn makkelijke voorwerpen voor experimenten.
Er worden jaarlijks miljarden verdient aan de zwakkeren in de samenleving.
De mens wordt, zo gauw mogelijk na geboorte en nadat deze aan de staat is afgestaan, vergiftigd en afhankelijk gemaakt van de farmaceutische industrie. Hun leven lang.
Een fantastisch verdienmodel. Een klant voor het leven.
Dat het ook anders kan, krijg je in het artikel ‘(zelf) genezen‘ uitgelegd.

Mensen

We zijn allemaal mensen.
Ook de incompetenten en corrupten in Brussel en Den Haag.
Dat zijn mensen die zijn gechanteerd en omgekocht, gehersenspoeld en ontdaan van hun geweten.
In en normale samenleving begeleiden mensen dit soort mensen in een gesloten afdeling van een zorg instelling.
In de huidige samenleving is het precies andersom.
De mensen die zíen, denken, voelen en dat ook kunnen overbrengen worden, soms tijdelijk, opgesloten en uit de maatschappij verwijderd.
Het is ook niet voor niets dat het artikel ‘recht op opstand’ in 1983 uit de grondwet is verwijderd.
Een ieder die het regime niet welgezind is kan bijvoorbeeld worden opgepakt, geïntimideerd of gechanteerd of gewoon vermoord.

Schaduw en licht

De EU laat duidelijk zien hoe het niet moet en hier kunnen we van leren.
Er zijn vele mogelijkheden om te testen hoe het wel kan. Hoe we wel als mensen met elkaar kunnen leven en werken.
Op lokaal niveau gebeurt dat ook steeds vaker. En met de huidige technologie kunnen we elkaar ook op afstand ondersteunen en aanmoedigen om het goede te doen en het slechte te laten.

Goed en slecht, licht en donker zijn de twee kanten van dezelfde munt.
Ze horen bij elkaar en moeten elkaar in evenwicht houden.
De derde kant van de munt zorgt voor het contrast.
Een voorwerp in de zon zorgt voor schaduw. Altijd. Wordt het voorwerp kleiner dan wordt ook de schaduw kleiner.
Daar kunnen we mee spelen.
Minder schaduw geeft meer licht.


Warme truiendag

Mocht je het toch niet warm gekregen hebben van het licht, doe dan een warme trui aan.
Vandaag is het warme truien dag ter promotie van de warme trui.
En je kan vertrouwd raken aan de komende kleine ijstijd.
Deze wordt extra dominant als we allemaal van het aardgas af zijn en ons huis en onszelf niet meer kunnen verwarmen.
Door nu al te oefenen met de warme trui, kunnen we meer gewend raken aan de kou.


België

Een ander feitje, dat aan 7 februari is gekoppeld, is de aanvaarding van de grondwet van België in 1831.
België, een gedeeld en gespleten koninkrijk. Met als hoofdstad Brussel.
Het zal wel weer toeval zijn dat Brussel ook de gedeelde hoofdstad is van de constructie die hierboven is besproken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *