(Natuur)wetten

Gemiddelde leestijd: 13 minuten
wetboek

Doordat de vrijheidsberoving van alle Nederlanders almaar aanhoudt, ben ik me weer eens gaan verdiepen in de wetgeving van Nederland.
Ik kwam weer niet verder dan boek 1 artikel 1:

Artikel 1

1 Allen die zich in Nederland bevinden, zijn vrij en bevoegd tot het genot van de burgerlijke rechten.
2 Persoonlijke dienstbaarheden, van welke aard of onder welke benaming ook, worden niet geduld.
bron: wetboek-online.nl

Deze twee regeltjes zijn de basis van het hele wetsstelsel. De rest van de honderdduizenden wetten zijn niet van toepassing, lijkt het.


Laat ik het artikel ontleden:

Allen die zich in Nederland bevinden zijn vrij

Deze regel houdt, mijn inziens in, dat ieder mens hier in Nederland de vrijheid heeft om te beslissen wat goed voor hem/haar is zonder een ander te schaden of opzettelijk te hinderen.
Wat er nu om ons heen gebeurt is tegen de wet!

en bevoegd tot het genot van burgerlijke rechten.

Deze wordt wat lastiger te verklaren want de wetgever ziet rechten en plichten (dwang) als één onderwerp.
Om burger te zijn van dit land dien je te zijn weggegeven aan de staat. Dit is al in strijd met het eerste deel van de zin: allen die zich in Nederland bevinden zijn vrij!
De term burgerlijke rechten is moeilijk te vinden op internet. Het geeft steeds weer andere verwijzingen en relevante gegevens zijn niet te vinden. Vreemd.
Het komt er globaal op neer dat het burgerrecht bepaald hoe personen, niet mensen, met elkaar om dienen te gaan. Hier zijn dan wel weer die honderdduizenden wetten voor nodig, schijnbaar.

De regel stelt echter dat de persoon; bevoegd is tot het genot van…
Wat dus inhoudt dat de persoon niet verplicht is, gedwongen wordt, tot het burgerlijk recht. Voor zover een persoon = juridische entiteit, dat kan. Dit nader uitleggen, gaat voor dit artikel te ver.

Deze dwang kan volgen de grondrechten zo al niet:

Niet stelen, niet doden en niet dwingen.

Deze grondrechten zijn terug te vinden in de rechten van de mens van de, nu steeds meer discutabele, Verenigde Naties.
Het staat in deze verklaring niet als zodanig zwart op wit, het is er wel uit af te leiden.
Artikel 30 uit deze verklaring maakt dit document als het ware tot ‘wet’.

Wat er nu dus wereldwijd gebeurt gaat in tegen alle nationale- en internationale wetten.
De ‘ophokplicht’ wordt door de wetgevers uitgevoerd, zonder dat het in een of andere wet is opgenomen, laat staan vastgelegd. Ook in oorlogstijd gelden gewoon de mensenrechten.
Alles hier in Nederland is gebaseerd op incorrecte gegevens van het corrupte RIVM. Alles wereldwijd door de corrupte WHO. Follow the money.

Persoonlijke dienstbaarheden, van welke aard of onder welke benaming ook, worden niet geduld.

Persoonlijke dienstbaarheid betekent in de wet:
– bij wet en verdragen verboden vorm van onderdanigheid.
Onderdanigheid = slavernij!
Wat er nu gebeurt is dus gewoon een vorm van slavernij.
Het moedwillig mensen beroven van hun vrijheden. Met als doel: het volledig ontnemen van alle vrijheden en menselijkheid.
In de vorm van onder meer verplichte vaccinaties*, met daarin RFID chips (Radio Frequenty IDentification), het 1,5 meter virus, het angstvirus en de klik-app op de telefoon.

Het zal de overgrote meerderheid van het Nederlandse schaapvolk echter een worst wezen. Dat doet nog steeds braaf wat pinokkio zegt.

*standaard zitten de volgende stoffen in een vaccin:

spuit met geld
  • Thimerosal (kwik)
  • Aluminium zouten
  • suiker, gelatines
  • eiwit proteïnen
  • formaldehyde
  • neomycine

De ‘werkzame’ stoffen komen er nog bij.
Alles uiteraard volkomen veilig (?)


Biologische natuurwetten

Er zijn wetten waar wij, als levende wezens, niet onderuit kunnen en deze ook heel goed kunnen gebruiken.
Om niet ziek te worden of om te genezen als we ziek zijn, komen de biologische natuurwetten in actie. Zij het misschien niet direct zichtbaar. Sommige van de natuurwetten worden door de ‘machthebbers’ fanatiek gebruikt om de kudde te (mis)leiden.

Paradigma

overgenomen uit: heelbewust.com


Overgave

Mensen geloven vol overgave in de meest grote leugens, mede omdat ze heel slecht zijn geïnformeerd. Als je alleen de krant leest, radio luistert en tv kijkt, dan is zeker dat je eenzijdig wordt gestuurd.
Het is wel heel lastig om tegen de stroom in te zwemmen, als je denkt dat de stroom de goede kant op gaat. Dat is ook logisch in dit opzicht.
Als echter wat meer, bredere, informatie wordt bekeken, dan zal gemerkt worden dat bijvoorbeeld het angstvirus zich veel minder zal opdringen.
Er komt meer immuniteit en zal het hele gebeuren heel anders worden gezien.

Een andere overgave is het luisteren naar het lichaam, het (onderbuik) gevoel. Het gevoel zegt vaak veel meer dan dat de ogen en oren kunnen vernemen. Het gevoel is vaak onafhankelijk van mediakanalen.
Het is wel lastig nu dat de wijdverspreide angstenergie ook heel goed is te voelen en daardoor het echte gevoel maskeert.
Buiten de invloedszone van de angstenergie kan het gevoel weer de juiste informatie geven.
Het is even wat oefenen om het gevoel te herkennen en te ‘verstaan’.
Zorg gewoon dat je zo veel mogelijk uit de angstzones (winkels vooral) wegblijft. Het lichaam en de geest komen dan makkelijker in balans.


Optimale functie

Het lichaam en de geest kunnen, mits goed in balans, ziektes verzachten en helen en ook ziektes voorkomen. Het immuunsysteem wordt versterkt.
Het zal ook noodzakelijk worden om op de voeding te gaan letten en de (giftige) E-nummers zoveel mogelijk te vermijden.
Vooral E621 (mononatriumglutamaat) en zeker ook E951 (Aspartaam).
Eigenlijk alle smaakversterkers en conserveringsmiddelen.
Deze stoffen zijn heel moeilijk te vermijden want ze zitten tegenwoordig in alle fabrieksmatig geproduceerde etenswaren.

Het is bijna onmogelijk om niet vergiftigd eten te bemachtigen.
Hoewel, nu er weinig chemtrails zijn, kan het eten uit de (eigen) moestuin wel eens het beste alternatief zijn.
Straks als het vliegverkeer weer op gang komt zal er ook weer overmatig worden gesproeid, met de meest giftige stoffen.
The show must go on…
Maar, tot die tijd, zorg goed voor je lichaam en geest en help je naasten er ook mee. Samen kan je elkaar motiveren en inspireren en is het makkelijker vol te houden.


Samenwerking / symbiose

Microben zijn de meest belangrijke partners van ons lichaam.
Microben zijn o.a. bacteriën en schimmels die er voor zorgen dat ons voedsel verteerd wordt. Wij zelf kunnen ons voedsel niet verteren. Alleen de door de microben ontleedde stoffen kan ons lichaam opnemen.
De microben zijn dus van levensbelang.
Ons vergiftigde eten dood de essentiële microben.

Hoe meer we eten van etenswaren met conserveringsmiddelen erin, hoe meer de microben worden vernietigd. We komen op den duur om van de honger, ook al eten we nog zoveel.
Kijk nog eens een keer wat er is geschreven over ketogene voeding hier op de site om een idee te krijgen wat er zoal aan goede voeding is te doen.


Doelbewust programma

meditatie vogel

Bijna alles wat wij doen gaat op de automatische piloot.
Van ademhalen tot autorijden, van lopen tot TV kijken.
We staan er niet bij stil en dat is maar goed ook. Echter, het is belangrijk om wel bewust te weten wat je aan het doen bent en wat je aangeleverd krijgt.
Dit is lastig omdat we geprogrammeerd zijn in alles wat we doen.
Hierdoor zijn we ook heel vatbaar (gemaakt) voor allerlei indrukken van buitenaf.
Dit komt ons heel vaak niet ten goede.
Door onszelf weer eens van onszelf bewust te worden, door te zien wat we zien, kunnen we veel onheil in de juiste proporties gaan plaatsen.
We hoeven dan niet meer als een hersenloos schaap overal meteen achteraan te lopen.
Eerst eens nadenken voordat je gaat klappen, omdat een ‘koning’ dat zegt.

Een heel goede methode om bij jezelf te komen is gewoon eens op je ademhaling te concentreren.
Dit kan altijd en overal. Het zal merkbaar worden dat je rust ervaart. In jezelf en in de hectiek van de omgeving.
Lichaam en geest maken zo heel snel verbinding met elkaar en kunnen beginnen met balans. Hoe meer deze methode wordt gedaan, hoe makkelijker het wordt. zoals met al het oefenen.


Voorspelbaar

Als het lichaam en de geest in balans is wordt de omgeving veel meer voorspelbaar.
Er kan, als het ware gevoeld worden, dat er iets gaat gebeuren.
Dieren hebben dat al van zichzelf. Veel dieren voelen dagen van tevoren dat er een aardbeving komt en vluchten al dagen van tevoren voor een tsunami.

Wij kunnen dat ook leren zodat we op tijd zijn om onheil te omzeilen.
Dit gaat niet van de ene op de andere dag. We kunnen wel meer alert worden op onze omgeving en onheil makkelijker herkennen.
‘Fals flags’, die zeker nog wel zullen komen, zijn ook beter te herkennen en hoeven niet zoveel angst meer te veroorzaken.


Toekomst?

In de Verenigde Staten wordt nu langzaamaan de satanische machtselite verdreven.
Deze mensen zullen hier in Europa nog een rijke voedingsbodem houden voor hun geloof. Wij kunnen van afstand toe kijken hoe de Verenigde Staten weer een land wordt van de mensen in de straat. Waar de middenstand weer wordt opgebouwd, waar slaven weer opbouwwerkers worden.
Ook ik ben nog best wel sceptisch, de vooruitzichten zijn echter hoopvol.

Heel, heel misschien kunnen we het voorbeeld van over de oceaan gaan opvolgen en ook ons land, ons werelddeel weer van de mensen maken.
We leven al jaren lang in een gevangenis en… de poorten staan wel gewoon open.
OK de poortwachters zijn nog zo geprogrammeerd om je in de gevangenis te houden.
Als we met zeer velen de poort uitlopen, hebben de robots van de ‘macht’ niet veel meer te doen en zullen ze, net zoals in Frankrijk wel is gebeurd, de helmen afdoen.
Ook zij zullen dan de vrijheid tegemoet wandelen.

Samen de schouders eronder

Want zij, de beschermers van de macht, zijn veel meer gevangen dan wij.
Zij kunnen alleen maar zwaar bewapend over straat. Zij kunnen niet anders doen dan intimideren en onderdrukken. Iets anders kunnen ze niet (meer).
Als zij hun helmen en maskers afdoen, zijn zij gewone mensen net als wij.
Zij hoeven zich niet meer te beschermen tegen hun medemensen en tegen henzelf.
Hun kennis en ervaring kunnen zij wellicht gebruiken voor het opbouwen van het land voor de mensen, naast de kennis en kunde die wij al hebben.
Samen de schouders eronder!
Mogelijk zoals in de video hieronder:

Overgenomen van fatsnotbad.nl/jokejoke. Dank!

bron, o.a.:https://www.cdc.gov/vaccines/vac-gen/additives.htm, heelbewust.com