Oxidatie

Chemisch proces waarbij zuurstofatomen een reactie aan gaan met moleculen van een andere stof. Het zuurstof atoom breekt de andere stof af. Vet wordt bij oxidatie ‘ranzig’.