Respect

Gemiddelde leestijd: 4 minuten

Respect: gevoel of uiting waarmee je laat merken dat je iemand aanvaardt als een waardig en waardevol mens

Respect is een belangrijk onderdeel van de menselijke relaties. Anderen hum inspanning, mening en prestatie kunnen respecteren, geeft jezelf ook veel meer voldoening. Zelfrespect is goed voor zowel jezelf als voor de anderen om je heen. Soms is het heel moeilijk om een ander te respecteren en ook om jezelf te respecteren. Hier is veel oefening voor nodig.

respect aanleren

Hoe kan je respect voor jezelf en anderen aanleren? Er zijn een heleboel handelingen en gedragingen die het respect vergroten. Toon dankbaarheid. Zeg eens ‘dank je wel’ als iemand iets goeds voor je heeft gedaan. Blijf altijd netjes en beleeft als je met iemand praat, zowel zakelijk als privé. Geef eens een complimentje als je bemerkt dat iemand iets moois doet, iets moois maakt, iets moois zegt. Het kan soms heel subtiel, een opgestoken duim. Mooier en doeltreffender is het als je het compliment in een meer privé omgeving geeft. Een compliment geeft de ontvanger meer energie om door te gaan op de weg die is ingeslagen.

Geef wel oprechte complimenten of aandacht. Geef vanuit het hart. Aan hielenlikkers heeft niemand behoefte. Die ’tonen respect’ alleen voor eigen gewin. Daar prik je echter zo doorheen.

Het respect wordt ook vergroot door afspraken, met jezelf en anderen , na te komen. Goed voorbereid jezelf en anderen tegemoet treden. Verspil geen tijd van anderen en van jezelf. Zeg geen ja terwijl nee wordt bedoeld. Het vertrouwen en het respect is dan gauw weg.

Nee zeggen is vaak heel moeilijk. Dit is ons vaak nooit goed geleerd. Ons is van kinds af aan geleerd om te gehoorzamen. ‘Alleen als je gehoorzaam bent, dan toon je respect’. Ons hele maatschappelijke systeem is hierop gebaseerd. Hierdoor blijven wij allen braaf in het gareel lopen als we worden bestolen en uitgebuid, vernederd en geïntimideerd. Als gewillige schapen die naar de slachtbank worden geleid.

Hulp bieden.

Respect wordt ook vergroot als er spontaan hulp geboden wordt. Gewoon zomaar, als gezien wordt dat iemand hulp goed kan gebruiken. Pas wel op dat anderen niet worden overladen met hulp en zo er hun eigen invulling niet meer aan kunnen geven. Dat anderen afhankelijk worden gemaakt van hulp. Dat is voor niemand goed. Noch voor de helper, noch voor degene die hulp krijgt. Alleen positieve aandacht kan al een wereld van verschil maken.

Door luisteren krijgt respect ook een oppepper. Luisteren, en de ander laten uitpraten geeft een goede harmonie. Ook al ben je het niet eens wat de ander zegt. Respecteer de ander zijn inzichten. Het is aan de ander om zijn inzichten te veranderen als dat werkelijk nodig is. Met goed luisteren krijgt de ander de gelegenheid om zijn woorden goed te wegen. Luisteren is een kunst apart die niet veel mensen (nog) kunnen beoefenen.

Ook mensen die niet in de belevingswereld passen kunnen wel gewoon respect krijgen. Deze ‘vijand’ is vaak ook gewoon een mens. Helaas zijn er ook veel individuen die hun ziel en menselijkheid hebben verkocht. Respect opbrengen voor deze individuen is wel heel moeilijk. Echter, niet iedereen hoeft een vriend te zijn.

zelfrespect

‘Met alle respect’, zelfrespect is uitermate belangrijk. En niet egoïstisch. Als het ‘zelf’ niet gerespecteerd kan worden is het moeilijk om anderen te respecteren. Leer de eigen capaciteiten en kwaliteiten kennen.Leer voor jezelf opkomen en de eigen mening leren uiten. Zonder anderen kwaad de doen. Eet gezond, beweeg, denk gezond. De kracht van positief denken. Vaak heel moeilijk voor degene die dat niet al van jongst af aan heeft geleerd. Doe wat je leuk vindt. Maar van je passie je werk. Of, als je doet wat je leuk vindt, hoef je nooit te werken.

Respecteer niet alleen de mensen om je heen en jezelf. Respect ook de wereld om je heen. De planten, dieren dingen en ga respectvol om met de leefomgeving en de natuur.

bron: o.a. https://nl.wikihow.com/Respect-tonen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *