Stemmen, hoe eerlijk gaat het deze keer

Gemiddelde leestijd: 7 minuten
stemmen
wnl-static.s3.amazonaws.com

Binnenkort zijn er zoiets van tweede kamer verkiezingen. Drie dagen lang kan de ingeschrevene van Nederland zijn stem weggeven aan een iemand die mogelijkerwijs in de tweede kamer terecht kan komen. De tweede kamer zou een controle mechanisme moeten zijn op een regering die het land zou moeten besturen ten gunste van de ingezetenen.
Er is al heel wat jaren iets vreemds aan de gang. Sinds 13 mei 1940 is het grondgebied dat wij Nederland noemen een deel van het Duitse rijk. Op die dag heeft het niet legale koningshuis hun macht overgedragen aan het regime van het buurland. Dit is officieel nooit ongedaan gemaakt.

Waar stemmen we voor

Jaren later, is dit gehele Duitse rijk, heel geleidelijk, overgegaan in de Europese unie en dus ook de deelstaat Nederland. In 2009 is met de hier in Nederland en in Frankrijk weggestemde Europese grondwet, het verdrag van Lissabon, alle soevereiniteit overgedragen.
De toneelspelers die gekozen kunnen worden zijn allemaal onderdeel van de grotere, meest onzichtbare EU.

Dit is ook wel duidelijk als gekeken wordt naar de partijen waaruit gekozen kan worden. Nagenoeg allemaal hebben ze dezelfde agenda die ze nastreven. Allen met een eigen sausje eroverheen.

Met de toekomstige verkiezingen wordt er definitief een dictatuur gevestigd. Hier in Nederland en later ook in de rest van de EU.
Dit gaat hier in Nederland op zich heel gemakkelijk. Zeker met het stemmen per post. Dit kan nu omdat er nog steeds gebruik wordt gemaakt van de perceptie van een virus rookgordijn.
Een korte uitleg hoe het heel makkelijk mogelijk is om te frauderen met stemmen per post.
Mensen boven de 70 jaar (?) krijgen de mogelijkheid om te stemmen via de post omdat gewoon stemmen in een hokje veel te gevaarlijk is wegens een niet bestaand killervirus, dat de hele wereld al een jaar lang in zijn greep blijkt te houden.

Hoe gaat dit stemmen in zijn werk

De getekende stempas wordt samen met het ingevulde stemformulier in twee aparte enveloppen gezamenlijk op de post gedaan. Of wordt zo ingeleverd bij een inleverpunt. Deze enveloppen worden verzameld op een centraal punt. De enveloppen met de stempas en de enveloppen met het stemformulier worden gescheiden. Er is geen connectie met elkaar want er is een stemgeheim. De enveloppen met het stemformulier kunnen hier zonder problemen verwisseld worden door van tevoren ingevulde stembiljetten voor de partij naar voorkeur (van de machthebbers). De officiële stembiljetten doen er niet meer toe en worden vernietigd. Het maakt helemaal niet uit welke partij in het originele formulier is aangekruist.

Deze methode kan (en zal) ook worden gebruikt voor het tellen van de stemmen uit de gewone stemlokalen. Hier worden ook de stembiljetten verplaatst naar een andere locatie. Deze zijn (dus) heel gemakkelijk om te wisselen voor van te voren geplande stemmen. Voordat de stembiljetten worden verplaatst is al bekend hoeveel het er zijn. Deze hoeveelheid biljetten met de gewenste stemmen liggen dan al te wachten voor het verdere traject van de telling. Fluitje van een cent. Op deze tel-locaties zal geen ruimte zijn voor verkenners en controleurs. Er is dus de vrije hand voor de geselecteerde tellers.

En wat gebeurt er met de stembiljetten van de stembusgangers op maandag en dinsdag?

Stemvoorkeuren zijn veelal al bekend

Doordat de overheid alle gegevens van alle burgers heeft en dus ook de stemvoorkeuren die aan de persoon zijn bsn nummer is gekoppeld, kan er nog een extra sturing plaatsvinden gestuurd. Van iemand die bijvoorbeeld VVD lid is kan het originele stembiljet, verzonden via de post, gewoon meegenomen worden. Van degene die zeer waarschijnlijk FvD zal stemmen wordt het biljet onderschept. Zo kan heel gemakkelijk de verkiezing worden gestuurd zonder dat er enige manipulatie zichtbaar is.

Daar er ook niet bekent is hoeveel mensen er zullen gaan stemmen kunnen er ook heel veel niet officiële (post) stemmen in verkiezingsronden worden opgenomen. Ook hier zullen, net als in de VS, de tellingen van de stemmen staken als er een trend is die de machthebbers niet wensen. De stemmendump van valse stemmen is dan ook heel duidelijk. De media heeft dan de nobele taak om dit uit beeld te houden en te bagatelliseren.

Zo komt een door de machthebbers gewenste samenstelling van partijen in de tweede kamer. Uit deze samenstelling komt dan, na zeer lang ‘onderhandelen’, de van te voren door de Bilderberg geformeerde regering aan de macht. Dezelfde acteurs die er nu ook zitten. Allemaal lid van de ‘gekozen’ partijen.

De 2030 agenda kan weer verder worden uitgerold. De bevolking mag weer vier jaar wachten voordat zij hun stem weer mogen gebruiken. Rutte zei niet voor niets dat we gewoon onze bek moeten houden.

Ga vooral stemmen als je dat wil

Dit verhaal hierboven geeft niet aan om niet te gaan stemmen. Ondanks dat het zelfs strafbaar is om steun te verlenen aan een terroristische organisatie. Voor ons ‘burgers’ in ieder geval. Dit regime heeft alles weg van een terroristische organisatie.
Een partijlid in de kamer stemmen, die geen lid is van het kartel, geeft wel een signaal af dat het kartel niet wordt gewenst.
Of het echter veel uitmaakt is de vraag. Ook de oppositie leden moeten gewoon de valse eed afleggen en meedoen in het toneelspel van de tweede kamer.

Optics is everything

In de (niet msm) berichtgeving over de gang van zaken in de VS komt de term optics is everything vaak voor. Ook hier kunnen we dat gebruiken.
Hier mag de campagne rally van een oppositie partij alleen plaats vinden als er anderhalve meter afstand is gehouden door het publiek. Voor de bijeenkomsten van de kartelpartijen geldt deze regel naar het blijkt niet.
Hier mogen we alleen (in een hokje) stemmen met een muilkorf. Je stem laten horen met een afgeplakte mond. Zal je stem gehoord worden?
Hier mogen we alleen (in een hokje) (met) rood stemmen, welke partij ook je voorkeur heeft.

(Ver) na de verkiezingen

Zeer waarschijnlijk gaan we terug naar veel kleinere gemeenschappen. En laten we langzaamaan het globalisme voor wat het is: een speeltje voor de ultra rijke criminelen. Deze worden naar het schijnt steeds vaker opgepakt en verwijderd. Dit in het openbaar verkondigen stuit op ongeloof en opstand door de gelovers, dus dat gebeurt niet zo snel. De tekenen zijn echter wel duidelijk voor degenen die het willen zien. De zogenaamde wereldleiders zien er de laatste tijd heel ander uit, soms wel jaren jonger. En zijn soms ook wel heel vitaal voor hun leeftijd.
Voorlopig moeten we het echter nog maar met de huidige corruptie, zwendel en misbruik doen. De overgrote meerderheid van de Nederlanders zien het waarschijnlijk nog niet en blijven gewoon met hun muilkorfje op anderhalve meter afstand houden. Zij laten de dictatuur bereidwillig over zich heen komen. ‘Het komt vanzelf allemaal goed…..’

bron:wnl-static.s3.amazonaws.com, splitshire via pixabay

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *