Tegen de stroom in durven gaan

Gemiddelde leestijd: 2 minuten

Als jij tegen de stroom van de mensenmassa in durft te gaan,
dan heb jij al kunnen waarnemen,
waar de massa nog doodsangst voor heeft.

Bovenstaande zin kwam bij me op toen ik naar huis fietste na een ‘martelgang’ te hebben doorgemaakt, met boodschappen doen bij de supermarkt.
Alles ademt angst. De sfeer straalt angst uit, de klanten en de individuen aan de kassa.
Een prettige winkel kan in korte tijd verworden tot een broedplaats van angst. Het is bijna onmogelijk om niet vatbaar te zijn voor dit angstvirus.

Dit angstgedrag zorgt er voor dat de mensen elkaar mijden, terwijl hun aura, de natuurlijke beschermlaag rondom hen, al maar zwakker wordt.
Straks als het angstvirus, met de knip van de vingers, weg is, dan is de natuurlijke beschermlaag zo zwak geworden dat er nog vele mensen ziek zullen zijn.
Ideaal voor de nwo lakeien. Het verlengt de ‘pandemie’ nog even. Maar dan op een heel natuurlijke wijze. Ook de zieke schaapjes blijven nog netjes in de kudde. Daar kunnen ze wat mee!.

Schapen

Door tegen de stroom in te durven lopen en zeker ook te durven denken, kan er heel veel duidelijk worden.
De mens is een kuddedier. De mens laat zich heel makkelijk leiden als deze in de kudde is. Het is dus zaak om alle mensen in de kudde te houden. Hier is de politiek, de gewapende bendes en vooral de media voor gerekruteerd. Zij krijgen ervoor betaald, zoals een herdershond ervoor betaald wordt. Hondenbrokjes(?)
Een Schaap die de kudde probeert te verlaten wordt ernaar teruggedreven.
Al dan niet door intimidatie en/of geweld.
Als een heleboel schapen de kudde verlaten dan kunnen zelfs de honden niets meer uitrichten. Laat staan de herder.

De schapen kunnen zich, in kleine groepen, omvormen tot een kleinere kudde ( we blijven uiteindelijk een kuddedier) en menswaardige trekjes gaan vertonen. Zoals vertrouwen, samenwerken, elkaar beschermen en elkaar niet langer naar het leven staan door angst.
Het lijkt een sprookje.
Heden ten dage geloven echter massa’s mensen in sprookjes. Dus waarom niet in deze?