Tolerantie en verdraagzaamheid

Gemiddelde leestijd: 4 minuten

Tolerantie en verdraagzaamheid zijn twee woorden met een zelfde betekenis. Het is overal, waar ik het ook opzocht, in ieder geval gelijkgeschakeld. Op zich best wel vreemd omdat we aan een woord voor een begrip genoeg zouden moeten hebben. Voor mij, gevoelsmatig, zit er wel degelijk verschil tussen deze twee woorden. Het wordt echter nergens verder onderbouwd door anderen. Ik zie in verdraagzaamheid het aanvaarden van dingen zoals die zijn, vanuit mijzelf. Tolerantie zie ik als het aanvaarden van dingen zoals ze zijn, dat mij wordt opgelegd. Een heel subtiel verschil en toch, voor mij, heel wezenlijk. Vergelijkbaar met regels en wetten. Regels zijn overeen gekomen, wetten zijn opgelegd.

In onze maatschappij wordt er constant aangedrongen op tolerantie voor andersdenkenden en voor mensen die zich anders gedragen.
Iedereen moet kunnen zijn wie hij of zij is, met zijn goede en slechte kanten. Mensen met allerlei gendersoorten, huidskleur, religie en komaf. iedereen moet zijn eigen leven moeten kunnen leven, zonder dat het leven in gevaar komt.
Wel is het zo dat iemands vrijheid ophoudt, waar iemand anders zijn vrijheid begint. Dit is een continu aftasten van onze grenzen.

Dit gebeurt grappig genoeg al op energetisch niveau. Iemand kan al gevoelsmatig te dichtbij komen. Letterlijk niet door ėėn deur kunnen.
Of juist de aantrekkingskracht voelen die een ander uitstraalt.

Energie test

Dit kan door een eenvoudige blinddoek test worden ondervonden.

Een korte uitleg.
Twee deelnemers doen een blinddoek voor en gaan ongeveer twee meter van elkaar afstaan. Met de gezichten naar elkaar toe.
Iemand anders kan de test begeleiden door de twee geblinddoekte deelnemers aan te sturen.
Eerst doet een deelnemer een stap naar voren. Hierna doet de ander hetzelfde. Er zal waarschijnlijk nog niet zo veel gebeuren. Weer doet er een, op aanwijzing van de begeleider, een stap naar voren. Het kan al zijn dat er door de deelnemers een weerstand wordt gevoeld. Na een paar stappen, om en om, kan het zijn dat de deelnemer die niet de stap zet, zonder dat er enig lichamelijk contact is, naar achteren wordt geduwd.
Hier komen de deelnemers in elkaars energie veld. Dit veld kan best wel sterk zijn. Hoe minder het ‘klikt’ tussen de deelnemers, hoe sterker het veld zal zijn. Als het gevoel wordt toegelaten.

Dit energie veld kan zeer groot zijn als veel mensen bij elkaar zijn, die heel gelijk gestemd zijn. Hier maken religies dankbaar gebruik van. Positief en ook negatief.

Tolerantie van anders levenden.

Iedereen dient te accepteren dat er honderdduizenden nieuwkomers het land binnen worden gehaald. Velen met een totaal tegenstrijdige religie dan in het land al eeuwen lang gebruikelijk is. Iemand die dat niet kan verdragen wordt al gauw weggezet als intolerant en discriminerend. Iedereen wordt gedwongen om de religie ‘statisme’ te tolereren. Een religie die veel krachtiger is dan alle andere religies bij elkaar. En ook een religie die niet als religie wordt herkent. Statisme is het geloof dat een klein clubje ‘gekozen personen’ miljoenen mensen kan onderdrukken, afpersen en vermoorden. Als iemand hier niet in wil geloven, en daarvoor uitkomt, dan wordt hij/zij volledig geterroriseerd, gevangen gezet en/of vermoord.

Nieuw tijdperk

In onze nu heel snel veranderende samenleving wordt tolerantie steeds meer vervangen door verdraagzaamheid. Ook al is het nog niet overal zichtbaar. De verdraagzaamheid komt uit onze harten. Gesteund door als maar hoger wordende trillingen in de aarde en in ons mensen.
Dit komt omdat we sinds 21 december 2012 in een ander tijdperk zijn gekomen. Elk tijdperk duurt 2160 jaar. De aarde en ons hele zonnestelsel, staat in een ander deel van het heelal. Dit geeft weer een andere, hogere trillingen. Een hele interessante materie die te ver gaat om hier verder uit te diepen.

Het komt er op neer dat het makkelijker wordt om tolerantie te vervangen door verdraagzaamheid. Alle wetten worden vervangen door enkele regels. Onderdrukking wordt omgezet in samenwerking, oorlogen in vrede. Dit gaat uiteraard niet vanzelf, althans als wij dit nog willen meemaken. Hier moeten we wel wat voor doen en ook soms laten. Laten we de verdraagzaamheid verhogen en de tolerantie verminderen.

Een kleine bijdrage van John Lennon om een beetje in de sfeer te raken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *