Vrijheid

Gemiddelde leestijd: 6 minuten

9 november 1989, val van de muur

Vandaag is het 30 jaar geleden dat werd begonnen met het neerhalen van de Berlijnse muur. Deze muur was in 1961 gebouwd om de inwoners van oost Duitsland in oost Duitsland te houden. De muur was een onderdeel van een veel langere barrière van prikkeldraad en landmijnen tussen de twee Duitslanden. Over een lengte van ongeveer 168 km waarvan ongeveer 45 km aan muur rondom het westerse gedeelte van Berlijn werd gebouwd. Alles is toen gebouwd op oost Duits grondgebied want de bouwvakkers mochten niet op westers grondgebied komen. Mensen die aan e westerse kant bij de muur kwamen waren dus op oost Duits grondgebied met het gevaar om daar te worden doodgeschoten. De oost Duitse grenswacht was hier echter wat toleranter en lieten de west Duitsers met rust.

Ook in andere communistische staten o.a. Hongarije en Tsjechië was het ijzeren gordijn al geopend. Het communisme werd langzaamaan opgeheven in het Oostblok. De proef was blijkbaar geslaagd. De bevindingen zijn een op een overgebracht naar Brussel en leeft nu versterkt door in de EU.

Na de val van de muur zouden de oost Duitsers vrijheid krijgen en samen gaan met de west Duitsers. In de praktijk blijkt het andersom te zijn gegaan. Duitsland is al vele jaren onder leiding van een oost Duitse, die keurig aan de leiband van haar broodheren loopt. En vele mensen in heel de EU op een oost Duits economisch niveau brengt.

Dag van de vrijheid

Definitie (sociologie): Vrijheid wordt meestal gezien als de mogelijkheid om te doen en laten wat men wil terwijl een ander dat ook kan, zowel in lichamelijke als in geestelijke zin. (bron)

Vandaag is de dag waarop vrijheid in de aandacht staat. Eigenlijk zou er elke dag vrijheid moeten zijn. Dat is er ook als we ons niet mee laten slepen in de waan van de dag. Die onze ‘leiders’ voor ons verzinnen. Vrij zijn om de eigen gedachten en ideeën te uiten zonder bang te hoeven zijn om bijvoorbeeld opgesloten te worden. Elke angst ontneemt de vrijheid. Minder angst geeft meer vrijheid. Meer vrijheid geeft meer creativiteit.

Zoals het citaat hierboven al aangeeft houd de een zijn vrijheid op waar die van een ander begint. Deze grenzen aftasten en respecteren. Vrij zijn kan het beste zonder wetten, uitgezonderd de natuurwetten. En niet zonder regels. Het verschil tussen wetten en regels: wetten zijn eenzijdig opgelegd, regels zijn onderling overeen gekomen. Een wereld van verschil. Het is moeilijk voor te stellen. Anarchie wordt er dan gelijk geroepen. Ja… en dat is altijd al om ons heen op kleine schaal. Denk bijvoorbeeld aan een supermarkt. Om dit goed te verwoorden laat ik Larsen Rose hier aan het woord met citaten uit zijn boek.

Citaten

Organisatie zonder “gezag”


Na de manieren te hebben genoemd waarop de menselijke samenleving in afwezigheid van de “gezag” mythe zou veranderen, is het eveneens belangrijk om de dingen te noemen
die niet zouden veranderen. Om één of andere reden, schijnen sommige mensen te denken dat “anarchie” – een samenleving zonder een heersende klasse – gelijk staat aan “ieder voor zich”, met elke persoon die zijn eigen voedsel verbouwt, zijn eigen huis bouwt, en ga zo maar door. De implicatie van zo’n overtuiging is dat menselijke samenwerking en handel alleen plaatsvindt omdat iemand “de leiding” heeft. Natuurlijk is dit niet het geval, en is dit
nooit het geval geweest. Mensen ruilen en werken samen voor wederzijds voordeel, zoals te zien is in de vele miljoenen bedrijven en transacties die al plaatsvinden, zonder enige “regerings” bemoeienis.


Supermarkten zijn voorbeelden van goed georganiseerde, verbazingwekkend efficiënte manieren om voedsel te verspreiden, waarin vele duizenden mensen betrokken zijn, die
geen van allen tot deelname worden gedwongen, maar ieder van hen doet dit voor zijn eigen voordeel. Iedereen, van boeren, tot vrachtwagenchauffeurs, tot vakkenvullers, tot kassamedewerkers, tot winkelmanagers, tot aan eigenaars van hele winkelketens, doen wat ze doen, omdat ze er persoonlijk voordeel bij hebben om dat te doen. Niemand is “legaal” verplicht om een hap voedsel te produceren voor iemand anders, en toch worden honderden miljoenen mensen gevoed, en goed gevoed, met een grote verscheidenheid aan voedselproducten, van hoge kwaliteit, maar tegen een lage prijs, door wat in wezen een anarchistisch systeem is, van voedselproductie en distributie.

Dit is het resultaat van de menselijke natuur en simpele economie. Indien er een behoefte
aan een product of dienst is, valt er geld te verdienen door erin te voorzien. En waar geld te verdienen is, zullen mensen zijn – of groepen van mensen – die concurreren voor dat geld, door te proberen om de producten beter en goedkoper te maken. Zo’n “systeem” – wat in werkelijkheid helemaal geen systeem is – “straft” automatisch degenen van wie de producten minderwaardig of te duur zijn, en beloont degenen die een manier vinden om mensen te voorzien van wat ze willen tegen een betere prijs. En het opgeven van de mythe van “gezag” zou dat niet in de geringste mate hinderen.

Citaten uit het boek: Meest gevaarlijke bijgeloof van Larken Rose. blz 151 vertaling in gratis pdf

Werken aan vrijheid

Vrijheid is een interessante materie, vind ik, waar heel veel over is geschreven en nog heel veel over kan worden geschreven. Met een grotere vrijheid in hoofd en handelen kan veel goeds worden bereikt. Veel meer kwaliteit. Met de val van de Berlijnse muur is er een symbolisch begin gemaakt met het uitrollen van de vrijheid. Laat het ons niet afnemen! Laten we er elke dag aan werken. Hoe klein de daad ook is. ‘Een fladderende vlinder hier, kan een orkaan veroorzaken aan de andere kant van de wereld’.

In Frankrijk is er (waarschijnlijk) nog elke zaterdag een demonstratie (al dan niet georkestreerd) tegen het ontnemen van de vrijheid. Het is hier in ons land al helemaal doodgezwegen. Het uitlokken van rellen door het ‘gezag´ heeft geen nieuwswaarde meer. Hopelijk kunnen ze vandaag, op de dag van de vrijheid, in vrijheid demonstreren zonder infiltratie door de elite, zonder bloedvergieten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *