Waar doe jij je ogen voor open?

Gemiddelde leestijd: 7 minuten
open raam

Waarom sta jij op in de morgen? Waar doe jij je ogen voor open? Wat zie jij als je de dag begint.
Deze vragen kom ik de laatste tijd steeds vaker tegen. Deze vragen heb ik mezelf de laatste tijd ook al vaker gesteld.
Het hoort waarschijnlijk bij het ontwaken.
Ik ben zelf al jaren bezig om te ontwaken en het gaat me zeker niet gemakkelijk af.
Vaak zie ik dingen, hoor ik dingen en denk dan: jahoor, natuurlijk, die zijn gek…. En dan blijkt keer op keer dat het toch niet zo gek is wat er wordt geuit. Mijn ogen gaan langzaam open.
Grappig genoeg heb ik al jaren lang gemerkt dat wat er zoal verkondigt wordt in de krant of op tv gewoon niet waar is of in ieder geval een heel andere kijk op de waarheid geeft.

wat gebeurt er allemaal

Nu de acteurs op het binnenhof nog harder moeten liegen op de verhaallijn in stand te houden wordt er bij steeds meer mensen duidelijk wat er an de hand is in de wereld.
Nee, nog lang niet bij iedereen gaan de ogen open. Er zijn hier in Nederland nog miljoenen mensen die blijven volhouden dat er een heel erg dodelijk virus is, die al een jaar lang door de straten waard. Iedereen die het inademt valt dood neer op straat. Ook met muilkorfje. De foto’s stonden in de krant.
De verantwoordelijk minister heeft zelf gezegd dat een muilkorfje niet werkt en dat het alleen schijnveiligheid biedt. Hij heeft het zelf ook niet op in de winkel.
Miljoenen mensen vinden dat het anders is. Nog steeds.

Het is ook wel moeilijk om de waarheid te achterhalen. De waarheid wordt overal zo veel mogelijk gecensureerd of weg geschreeuwd. Daar worden bedrijven en groeperingen voor ingehuurd om de valse informatie blijvend in de gedachten van de vele mensen te houden.
Deze mensen die blijven maar bang en blijven maar met een muilkorfje lopen omdat ze anders misschien een boete krijgen. Ze zijn dus niet zo zeer bang voor her super dodelijke virus maar meer bang voor de absurde boete die ze zouden kunnen krijgen.

Er komt verandering

gelukkig komt er een kentering in het hele gedoe. Steeds meer mensen krijgen een podium om een ander geluid te laten horen. Zoals de baas van de VN. De VN is echter wel de aanstichter van de nep epidemie. Zelfs hij vindt dat de uitvoerders te ver gaan. Apart want de VN agenda 2030 ligt aardig op schema. De agenda waarin de VN en al de ondertekenende landen aan mee werken om een bevolkingsreductie tot 500 miljoen mensen te bewerkstelligen aan de hand van o.a. injecties, angst, oorlogen en bijvoorbeeld klimaat hysterie. (zie ook ‘masterplan‘ van 4 mei 2020 en een stukje van 19 maart 2020(!) droom of werkelijkheid)

Ik moet het ze nageven. Dit duivelse plan zit heel goed in elkaar. Hier is wel heel lang over nagedacht en de voorbereidingen zijn ook al jaren aan de gang. Een mooi staaltje duivelse kunst die ook heel gemakkelijk door de bevolking wordt aangenomen.
Gewoon zeggen dat de jaarlijkse griep een heel erge ziekte is waaraan bijna iedereen dood gaat en de bevolking is als was voor de machthebbers..En onze psychopaten kunnen precies doen wat ze wordt opgedragen. Zonder geweten, zonder tegenstand.
En krijgen ze een beetje tegenwerking dan gaan ze gewoon wat harder schreeuwen dat ‘het nu eenmaal zo is’. Of: ‘er is echt een heel dodelijk virus hoor’ En als iemand gewoon vragen stelt dan wordt er opeens heel veel angst gekweekt, volgens die acteur.

Waar gaat het eigenlijk om

Maar eigenlijk gaat het hier helemaal niet om. Het gaat er om dat wij allemaal in een nieuw tijdperk beland zijn van vrede en voorspoed. Okee, het hoogtepunt van het gouden tijdperk is pas over een paar duizend jaar. De donkerste periode is sinds 2012 achter ons gelaten. We zijn nu in het bronzen tijdperk aanbeland. De wereld, ons zonnestelsel, komt nu in een betere positie ten opzichten van ons dichtstbijzijnde zonnestelsel. Daar gaan wij steeds meer van merken, steeds meer van zien, onze ogen gaan open.

De huidige machthebbers zijn hier minder blij mee. Zij zijn al eeuwen lang, en zeker sinds 1913 volop op in de weer om de wereld, de mensheid uit te buiten en te knevelen. Tot slaaf te maken.
Dat is ze al gelukt. Niemand heeft meer iets voor zichzelf, ook al lijkt dat wel zo. Zelfs het eigen lichaam is sinds de aangifte bij de geboorte niet meer van de mens die er in zit. Alles en iedereen is geconfisqueerd door de staat. En het is de bedoeling van de huidige machthebbers dat iedereen in 2030 echt totaal niets meer heeft maar wel volledig gelukkig is. Behalve dan de huidige machthebbers want die hebben dan alles en zijn (nog) niet gelukkig.

Veel mensen die zeggen dan: ‘heerlijk, laat mij maar alleen gelukkig zijn, ik heb niets nodig voor mijzelf’. Deze mensen blijven nu ook gewoon met een muilkorfje lopen. Overal en altijd. Zij zijn nu al zo gelukkig. Na hen de zondvloed.

open de ogen voor ons geluk

ogen de zonnebloemen

Voor degenen die het geluk zelf willen omarmen, de ogen openen, zelf hun eigen geluk willen creëren, voor die mensen wordt het tijd om de handschoenen op te nemen. Samen bouwen aan een mooie nieuwe wereld. Zonder oorlogen en tirannie. Zonder machtswellustelingen en hun marionetten. We staan pas aan het begin. Er is ook nog niet veel van te zien.

In de agenda van de huidige machthebbers moet eerst alles kapot om op nieuw te kunnen beginnen. Eerst moet er een braakliggend terrein worden gemaakt. Eerst moet alles gesloopt.
Wij kunnen gewoon beginnen zonder alles te hoeven slopen. Wij kunnen beginnen met een parallelle wereld naast die van de machthebbers. Het zal niet meevallen want de huidige machthebbers zullen het niet tolereren. Zij zijn nog maar met een hele kleine, zij het uitermate machtige club. Wij kunnen hun macht en middelen voor ons doel gebruiken. Zij zijn bezig om ons te helpen door hun eigen ondergang te bewerkstelligen.

Zoals bij de bouw van een huis. Er is nog niets, alleen een braakliggend terrein. beetje bij beetje komt er wat te voorschijn. We bouwen verder, de hemelse architect wijst ons de weg en geeft ons de tekeningen. Ook al de bouwmaterialen zijn er al: vrije energie, schoon water, schone lucht. We moeten het nog zien te vinden en gebruiken.
Alles heeft zijn tijd nodig. Als we maar gaan beginnen, hoe klein ook, dan komen we waar wij zijn willen.
Dus laten we wakker worden, onze ogen openen, opstaan en gáán.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *