Wereld mannen dag

Gemiddelde leestijd: 6 minuten
wereld handdruk

Het thema, waarvoor 19 november is uitgekozen, is wereld mannendag, dat sinds 1990 in o.a. Nederland en België wordt gehouden.
Vandaag wordt er o.a. aandacht gevraagd voor het positieve rolmodel van de man, de discriminatie van mannen en de gelijkwaardigheid van mannen en vrouwen.

Hoe staat het er nu voor

In veel culturen en religies is de man de baas van de samenleving. Zij bepalen hoe vrouwen, kinderen, nouja, eigenlijk elke levensvorm, hun leven dienen in te richten. Een vrouw wordt behandeld als broedmachine, een varken is onrein en daardoor niets waard. Iemand die niet ‘echt’ man is, is zijn leven niet zeker. Althans, als je niet ergens aan de top van de religie sta.

De echte man is een krijger, veroveraar, recht in de leer. Een rots in de branding. Vaders wil is wet. Vadertje staat.
Dat was tot nog niet zo heel lang gelden ook bij ons, hier in het land, de norm. De dokter, hoofdonderwijzer,burgemeester, rechter, notaris en bijvoorbeeld de veldwachter waren altijd een man. De familienaam werd altijd doorgegeven via de mannelijke lijn. Op het Jodendom na. En als het een bepaalde familie niet zo goed uit kwam, omdat er geen mannelijke lijn meer was. En zo de familie zou ophouden te bestaan.

Mannen worden langzaamaan verbannen

Tot ver in de jaren 70 van de vorige eeuw zorgde de man bijna altijd voor het gezinsinkomen en zorgde de vrouw voor het huishouden en de kinderen. Een gezin kon ook nog vaak van één inkomen rondkomen.
In de tijd van de vrouwenemancipatie is het beeld van de de man als hoofd van de samenleving vervaagd. De vrouwen eisten en kregen hun positie in de maatschappij.

Bij vacatures was er een tijd lang de voorkeur voor een vrouw. De mannelijke leerkracht bij de onderbouw van de basisschool werd massaal vervangen door een vrouw. Mannen werden steeds meer gevaarlijk en hadden een slechte invloed en een slecht rolmodel voor de nog af te richten kinderen. De vrouwelijke waarden namen steeds meer de overhand. Op scholen, het sociale leven, de rechtelijke macht kreeg (en krijgt) de vrouw het steeds meer voor het zeggen. Bij de onderdrukkende machten in onze samenleving staat de vrouw steeds meer haar mannetje. Onderdrukken en intimideren lijkt steeds meer een vrouwelijke eigenschap te worden.
De eens zo gevierde man komt op de achtergrond terecht en vecht steeds meer op ook een prettig plekje op deze aardbol.

De eens behoorlijk stabiele opbouw van onze samenleving wordt steeds verder afgebouwd om zo gemakkelijker meer invloed te krijgen op het individu. Een stevig bouwwerk is lastig te bewerken, met los zand is dat makkelijker.

Mannelijk rolmodel

Jongens hebben over het algemeen een andere energie verwerking dan meisjes. Dit is het best te zien in de basisschoolleeftijd, 6-12 jaar.
Jongens kunnen niet stilzitten aan tafel, kunnen maar moeilijk stil zijn en bijvoorbeeld rustig een boek lezen. Jongens willen hutten bouwen en in bomen klimmen. Stoeien graag en dat loopt dan nog wel een uit in vechten. Jongens leren zo hun energie om te zetten in daden.
Meisjes doen dit ook wel en er zijn jongens die hier niet zo’n behoefte aan hebben. Toch wordt dit gedrag wel als jongensgedrag aangemerkt.

Doordat mannen van jongst af aan deze energie hebben ervaren weten zij ook hoe deze energie op prettige en verantwoorde wijze kan worden omgezet in vooral positieve daden. Vrouwen hebben vaak de neiging om bij ‘onverantwoord gedrag’ te zeggen: pas op!, kijk uit!, zit stil!, of hou je mond! Onder mannelijke leiding is er vaak meer ruimte om zelf om te gaan met de energie. De ruimte om de energie zelf te beleven. Ook voor meisjes.

Mannen discriminatie

In onze steeds meer feminale samenleving komt mannen discriminatie steeds meer voor. Vaak op wat meer onopvallende manier.

Zo hebben mannen in veel landen de verplichting om korte tijd in de oorlogsindustrie te werken. De zogenaamde dienstplicht. Alleen in Israël bestaat die plicht ook voor vrouwen. Zij het voor een kortere periode.
Mannen worden veel makkelijker veroordeeld door ‘rechtbanken’ dan vrouwen. In de gevangenissen zitten ook heel veel meer mannen dan vrouwen.
Mannen hebben een veel grotere kans om te worden vermoord en ook een veel grotere kans om door zelfmoord om te komen.
Bij jongens is de schooluitval veel hoger dan bij meisjes. Er studeren meer vrouwen af aan de universiteit dan mannen. Het onderwijs wordt veel meer gericht op vrouwen.
Bij een scheiding is het vaak de man die een stevige alimentatie moet betalen en krijgt de vrouw vaak de kinderen toegewezen.
Mannen worden geacht langere en zwaardere werkdagen te maken dan vrouwen en ook vaak in een gevaarlijkere omgeving.
De man sterft in het algemeen, en zeker in de westerse wereld, eerder dan de vrouw.

Soms is in bovenstaande opsomming discriminatie moeilijk te filteren. Soms wordt het gezien als een natuurwet. Vaak wordt echter de discriminatie door gecreëerde wetten in stand gehouden. zonder dat het al te veel opvalt.

Gelijkwaardigheid

Gelijkwaardigheid is wat anders dan gelijkheid. Met de emancipatie werd ook de gelijkheid tussen mannen en vrouwen gepropagandeerd. De vrouw moest het zelfde werk kunnen doen tegen een zelfde beloning. En dan natuurlijk wel in de hogere en beter betaalde branche. Dat er stiekem meer privileges waren wordt niet belicht, zoals bijvoorbeeld makkelijker ouderschapsverlof en meer bescherming en privacy.
In de door sommige vurig gewenste androgene samenleving zal er van gelijkwaardigheid niet veel meer terecht komen. Daarin is ieder individu gelijk. Een robot.

Maar zover is het gelukkig nog niet en hopelijk komt het ook nooit zover. Als mannen zich verenigen, de mannelijke waarde niet verloren laten gaan, is er nog een mooie toekomst voor de wereld weggelegd.

wereld mannen dag, nationale toilet dag, have a bad day day

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *