You will own nothing…

Gemiddelde leestijd: 8 minuten

Met deze zinsnede kwam het WEF een aantal jaren geleden in het nieuws. zij spiegelden hier een toekomst voor, die zij voor ons in gedachten hebben. You will own nothing and you will be happy.
Eigenlijk is er niets nieuws onder de zon. Laten we eens wat zaken de revue passeren.


ʹOnsʹ geld

Als wij denken dat er iets van ons is, zetten we onze naam er soms op, om dat duidelijk te maken.
Juridisch gezien is eigendom een ingewikkeld fenomeen.

Als we werken dan krijgen we daar geld voor, in het algemeen. Althans, daar gaan we van uit.
Sinds 25 december 2011 is de waarde van het saldo, dat onder de naam van een persoon staat, niet langer eigendom van die persoon.

Laat ik voor het gemak de persoon Jan noemen.
De waarde van het saldo is eigendom van de bank. Ook de rekening die op naam staat van Jan, is geen eigendom van Jan. Die is ook eigendom van de bank. Als de werkgever van Jan het salaris stort op de bankrekening op naam van Jan, dan geeft deze de waarde aan de bank. Jan moet moeite doen om de waarde die voor hem bedoeld is te bemachtigen. Jan moet zich identificeren als de gemachtigde van het saldo, door zijn bankpas te gebruiken.
Het is aan de goedwillendheid van de bank of Jan daadwerkelijk iets kan ruilen voor het saldo of dat hij er bijvoorbeeld bankbiljetten van kan verkrijgen bij de flappentap. Wat we hebben verkregen zien we nu als eigendom. De bankbiljetten uit de flappentap zijn en blijven eigendom van de centrale bank. In de EU van de ECB. Wij mogen deze bankbiljetten, dit geld, nu gebruiken om te ruilen voor goederen of diensten. De goederen kunnen we nu beschouwen als eigendom.


ʹOnzeʹ auto

Artikelen die we hebben geruild voor een deeltje van het saldo op de bankrekening, of bijvoorbeeld door het ruilen tegen bankbiljetten en of munten, kunnen we dus als eigendom beschouwen. Bij grotere objecten, zoals een auto en een huis, zitten er adders onder het gras.
Stel, Jan van hierboven, gaat naar de autodealer en besteld een nieuwe auto, direct van de fabriek. Hij betaald de auto met een deel van zijn saldo op de bank. De auto is nu op papier van Jan. Een voorwerp geruild voor banksaldo.
De auto wordt geleverd en komt bij de autodealer. Jan komt zijn eigendom ophalen. Vlak voordat Jan er mee weg rijdt heeft de garage man een kentekenplaat op de auto gemonteerd. Op de papieren die bij deze plaat horen staat dat het voorwerp (de auto) waar de plaat op is bevestigd eigendom (geworden) is van de staat. Rijkseigendom.
Jan mag er nu mee rijden mits hij elke maand een flink bedrag aan de staat overmaakt, houderschapsbelasting.
De auto en het kenteken wordt nu bijna continu gevolgd met camera s. Plaats en tijd worden opgeslagen in een database om ter zijner tijd te worden gebruikt/misbruikt. Jan denkt nu een eigen auto te rijden. You will own nothing…


ʹOnsʹ huis

Bij de transactie voor een huis speelt een zelfde soort overdracht van eigendom van degene die koopt naar de staat.
De notaris speelt hier een heel bedenkelijke rol in.
De geldlening die Jan voor het huis moet afsluiten wordt uit het niets gecreëerd met als onderpand het huis.
Jan koopt dus een huis dat hij, voor de geldlening om het huis te betalen, weggeeft als onderpand aan de geldverstrekker.
Hij zit dus in een huis dat weggegeven is als onderpand aan degene die hem het geld leent om het huis, dat hij niet meer heeft, te betalen.
Vervolgens ziet de ambtenaar / de computer van de gemeente die de grond beheerd waarop het huis staat, dat het huis een melkkoe is.
Het huis is op waarde geschat naar aanleiding van een willekeurige taxatie van een ander huis ergens in de gemeente. Van deze fictieve waarde gaat de computer een bedrag verzinnen die Jan dan dat jaar moet betalen aan de gemeente.
Hoezo eigen huis… You will own nothing…


ʹOnsʹ lichaam

Wij mensen ontstaan in ons lichaam bij de geboorte en we gaan er van uit dat ons lichaam ons toebehoord. Het is ons lichaam, wordt ons geleerd. Normaal gesproken is ons lichaam onlosmakelijk verbonden met ons zijn, onze ik. De drie-eenheid, lichaam, ziel en geest.
Vaak is deze drie-eenheid verstoord. De koppeling tussen denken en voelen is vaak verbroken.
In 2020 is er in Nederland een wet aangenomen die voorschrijft dat de staat bepaald wat er met het lichaam gebeurt na de (hersen) dood.
De zogenaamde orgaandonatie wet. Hier staat dat iedereen die ingeschreven staat bij een Nederlandse gemeente is opgenomen in een donorregister. Degene die dat niet wil moet zich (heel omslachtig) uitschrijven. Dit kan alleen als het register eerst erkend wordt. Onderdeel van de 180 graden maatschappij. Iedereen wordt geacht zijn organen af te staan na (hersen)dood te zijn verklaard. Die organen worden dan door de staat verkocht aan de hoogste bieder, lees de farmacie.
Het lichaam van degene die een of meerdere coronainjecties heeft ontvangen is automatisch eigendom geworden van de patenthouder van het goedje dat is ingespoten. Voor deze geinjecteerden zijn de mensenrechten niet langer meer van toepassing.
Zij zijn, juridisch gezien, niet langer mensen en verworden tot voorwerpen.
In deze blogspot staat duidelijk verwoord hoe dit tot stand is gekomen en waar dit zwart op wit staat.
( De verwijzing in de blogspot werkt niet meer. De rechtbank heeft het (waarschijnlijk) verwijderd. Het stuk is hier te lezen: 12-398_1b7d.pdf)


Onze energie

De energie die mensen, dieren, planten en alle andere bewegende delen doen bewegen, is afkomstig van de schepper van dit alles.
Dit is een aanname want niemand weet waar al de energie vandaan komt. En niemand zal het ook ooit weten. Dat hoeft ook niet.
De energie is er om te gebruiken. Om ons leven te leven. Om te denken en te voelen. Lief te hebben en te verwonderen.
De energie van het licht en het donker, yin en yang. Levenwekkende en dodelijke krachten. Al deze energie is tot onze beschikking. Voor alles en iedereen op deze aarde Voor de goede zuivere mensen en ook voor de psychopaten en duivel aanbidders onder ons. Deze laatste groepen worden helaas steeds groter. Het goedje dat is ingespoten de afgelopen jaren zorgt er mede voor dat de verbinding tussen lichaam en ziel wordt verbroken. Van mens naar machine.
Gelukkig zijn er ook steeds meer mensen die wel zien wat er gebeurt en die zich inzetten om de wereld, onze wereld, beter en mooier te maken. Mensen die zich inzetten voor een samenleving waar iedereen weer mag zijn. Mag leven zoals het leven ons gegeven is.

You will own everything… and you will be happy…