Straling en gezondheid

Gemiddelde leestijd: 18 minuten

Straling is het overbrengen van energie in de vorm van golven, zoals licht of elektromagnetisme en deeltjes, zoals alfa en bèta straling.
Straling komt gewoonlijk overal in de natuur voor.
In bijvoorbeeld ertsen als uranium of in bijvoorbeeld gassen als radium.
En natuurlijk is het zonlicht een hele grote vorm van straling.
Veel soorten straling worden door de mensen, dieren en planten heel goed ontvangen en sommige van deze straling is essentieel voor het overleven van de soort.
De mens zet zonlicht om in vitamine en levenskracht. Een plant zet hetzelfde soort licht om in zuurstof en levenskracht.
Er zijn vormen van straling die gewoon dwars door alles heen gaan. Zoals sommige kosmische straling dwars door de aarde heen gaan.

Alles is energie


Neem een voorwerp, bijvoorbeeld een kogeltje van een balpen, en leg deze onder een (elektronen) microscoop.
Als het voorwerp ver genoeg wordt vergroot of als er ver genoeg in het voorwerp wordt binnengedrongen, dan blijkt dat dit voorwerp er helemaal niet is.
Het enige wat nog te zien is zijn losse moleculen die op ingenieuze manier om elkaar heen bewegen. Zonder dat er enige zichtbare verbinding is.
En ook deze moleculen kunnen weer worden uitgesplitst in nog kleinere deeltjes die ook weer allemaal om elkaar heen bewegen.
Zo is alles wat je maar kan bedenken en zelfs het denken zelf, energie. Energie is op zichzelf ook niet te bevatten, het is er gewoon.
Het is onvoorstelbaar en we hoeven dat ook niet voor te stellen in het gewone leven. Het is soms wel handig om het te weten.

Elektromagnetische straling


Laagfrequente straling

Straling is als het ware een bewegingsvorm van energie.
Zoals goederen via het spoor kunnen worden vervoerd, zo kunnen energiedeeltjes worden vervoerd met een bepaalde golfbeweging.

Bij het opwekken van elektriciteit wordt er in een dynamo magnetische energie omgezet in elektrische energie.
Deze elektriciteit gaat via elektriciteit geleidende kabels naar de eindgebruiker. Door de beweging van de elektronen op de kabel komt er laagfrequente elektromagnetische straling (LF straling) vrij.
Hoe hoger het vermogen, hoe hoger de straling.
Deze straling is te meten met o.a. elektronische apparatuur en de energie ervan kan gedetecteerd worden door veel primitievere hulpmiddelen.

Met de komst van elektriciteit is ook de komst van veel meer LF straling gekomen.
Doordat het gebruik van elektriciteit zo snel is uitgebreid en omdat het overal aanwezig is, heeft de mens, het dier en de plant zich hier niet goed op kunnen instellen.
Er komen steeds meer problemen met de gezondheid naar boven mede door de LF straling.
En het netwerk van de elektrische velden wordt ook steeds fijnmaziger.
Lange tijd waren er maar een beperkt aantal elektriciteitscentrales die de elektriciteit opwekten.
Met een betrekkelijk klein aantal hoogspanningskabels werd de elektriciteit vervoerd.
De LF straling was nog redelijk geconcentreerd.
Tegenwoordig worden er op steeds meer plaatsen grotere vermogens opgewekt met windmolens en zonnepanelen(parken).
Er komt dus ook veel meer gedecentraliseerde LF straling vrij waardoor er nog meer mensen gezondheidsklachten krijgen.

Blootstelling aan LF straling

Het lichaam tracht de LF straling zo goed mogelijk te verwerken.
Het gaat echter steeds moeilijker als het er meer aan wordt blootgesteld.
Er zijn gelukkig nog wel plaatsen waar de LF straling vrij gering of soms zelfs nagenoeg afwezig is, zoals buitenshuis, ver van de (hoogspannings)kabels en in de vrije natuur.
Het wordt dus wel moeilijker, zoals hierboven al aangekaart, om uit de buurt van (hoogspannings)kabels te blijven. Ook de kabels onder de grond geven nog zoveel LF straling af, dat het niet gezond is om er langdurig in de buurt te verblijven.
Verderop wordt er verder op het gezondheidsaspect ingegaan.

Hoogfrequente straling


Een andere soort straling, die gevaarlijker voor ons is, de hoogfrequente straling. Deze straling kan veel meer energie leveren dan LF straling.
De hoogfrequente (HF) straling is in zeer korte tijd (explosief) toegenomen en breidt zich nog steeds verder uit.
Deze straling wordt gebruikt bij telecom netwerken en draadloos internet, wifi en bijvoorbeeld draadloze babyfoons. Eigenlijk bij nagenoeg alle draadloze toepassingen.
Maar ook in de magnetron en bijvoorbeeld in de medische industrie.
Zoals ook bij LF straling het lichaam er niet op ingesteld is, is dat met HF straling nog veel minder het geval.
Ook al zijn de vermogens die uitgestraald worden meestal veel lager, de straling is overal en ook op veel meer frequentie-bereiken.
Er is geen ontkomen meer aan en het wordt nog (veel) erger als we niet tot bezinnen komen.

Verschillende soorten HF straling

De HF straling is het meest bekend geworden door de mobiele telecommunicatie. Tot op de dag van vandaag is het in het nieuws. Nu weer met het ongecontroleerd opdringen van het 5G netwerk.

NMT (1G)

In 1967 werd in Zweden geëxperimenteerd met mobiele telefoons dat commercieel werd gebracht in 1969 door de Nordic Mobile Telephone Group (NMT) waarvan ook Nederland, België en Oostenrijk deze standaard overnamen voor de autotelefoon (1G).
Dit systeem werkte op de 450 MHz band en later ook op de 900MHz band. Hierdoor konden meer kanalen worden gebruikt.
Dit netwerk was in Nederland in gebruik tot eind 1999.

GSM / GPRS (2G)

In 1982 kwam er een nieuwe standaard waarop de mobiele telefoon kon werken.
Het GSM netwerk of wel het 2G netwerk. Eerst was dit de afkorting voor Groupe Spéciale Mobile, later omgedoopt tot Global System for Mobile communications.
Hiermee kom worden gebeld en gesmst.
In 1985 werd gekozen voor een digitaal smalband systeem. Hierdoor kon ook de uitbreiding van het GPRS, (General Packet Radio Service) komen, waarmee ook verbinding kon worden gemaakt met het internet.
Het GSM netwerk word nog steeds gebruikt echter er gaan geluiden dat dit netwerk wordt opgedoekt in 2022.
Saillant detail, de slimme meters, die overal worden geplaatst werken nog op het GSM 450 MHz netwerk.
Het GSM telefoonnetwerk werkt in het bereik van 850 tot 1800 MHz.

UMTS (3G)

Een vervolg op het GSM netwerk is het UMTS (Universal Mobile Telecommunications System) netwerk.
De introductie van dit netwerk is niet zo geruisloos voorbij gegaan als de andere netwerken.
Er moest bij een veiling in 2000 zes miljarden gulden (2,7 miljard euro) worden neergeteld voor de frequenties.
Het frequentie-bereik was in eerste instantie is tussen de 2,0 en de 2,15 GHz. Later is het GSM netwerk 850 – 1800 MHZ) er ook bijgevoegd om het sneller van de grond te krijgen.
Naar aanleiding van steeds meer gezondheids klachten zijn er in 2003 tot 2006 verschillende onderzoeken geweest, waaruit geen conclusies getrokken werden. Een Brits onderzoek had later wel de conclusie dat er gezondheids problemen waren maar dat het niet door de straling kwam maar alleen maar suggestie was.
Tot op de dag van vandaag zijn er nog geen onafhankelijke onderzoeken geweest die de veiligheid van de straling kunnen bevestigen.

4G

In 2012 is voor 3,8 miljard euro de 800, 900, 1800, 2600 MHz banden geveild voor het 4G netwerk.
Deze banden met frequenties die zijn er gewoon en die zijn ook van niemand. Toch heeft de staat deze kunnen verkopen voor een belachelijk groot bedrag.
Dat lijkt leuk, echter dit bedrag moet wel opgebracht worden door… de gebruikers van dat netwerk, de consumenten in Nederland.
Een opvallend detail is wel dat er geen eisen was voor een landelijke dekking.

De weerstand tegen het uitrollen van dit netwerk was er amper.
4G geeft snel (en echt snel, volgens de reclame) internet op de mobiele telefoon.
Heel snel films downloaden, die je dan natuurlijk gelijk op dat kleine schermpje gaat bekijken. Ergens op straat, in de trein, gezellig bij vrienden op het terras of op een bankje in een mooi park.
Logisch.
De gevaren van de straling wordt hardnekkig uit het nieuws gehouden en degene die er over berichten zijn complotgekkies.
Deze dienen met alle middelen te worden bestreden en gedemoniseerd.

Er is veel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de gevaren van de straling van de masten en telefoons en de risico’s zijn onduidelijk.
Er komt geen bewijs naar buiten dat de straling gevaarlijk is.
En er komt echter ook niet naar buiten dan de straling geen gezondheidseffecten heeft.
Veel wetenschappelijk onderzoek wordt gesponsord door de belanghebbenden.
De kans op degelijke onafhankelijke onderzoeken is dus nul.

5G

Momenteel wordt er op grote schaal en in rap tempo het 5G netwerk uitgerold. Dit netwerk gebruikt in Nederland de frequentieband van 3,5GHZ.
Momenteel wordt deze frequentieband nog gebruikt voor de Nederlandse spionage dienst in het afluister station in het Friese Burum. Dit park zal waarschijnlijk naar een plek buiten het grondgebied van Nederland verhuizen.
Hoe hoger de frequentie, hoe sneller de verbinding en hoe lager het bereik.
Voor het 5G netwerk moet er dus om de ongeveer 50 meter een zender komen. Op lantarenpalen en bushokjes.
Er mag ook zo min mogelijk tussen de zender en ontvanger komen.
Dus zijn er al op zeer grote schaal bomen gekapt want die staan al gauw in de weg.

Met dit netwerk kan er nog vele malen sneller de film op de telefoon worden geladen.
En er kan dan nog veel meer.
Zelf rijdende auto’s, koelkasten die aan geven wat er moet worden gekocht, de staat die kan bepalen of het warm is of koud in huis.
Op zeer korte termijn kan de staat zelfs gaan bepalen wat je wel of niet gaat denken. Dit met behulp van Nachochips, die door middel van verplicht te ontvangen vaccins worden ingespoten.
Allemaal heel handig en nuttig.
De mens hoeft dan helemaal niet meer zelf te denken en doet gewoon wat hem centraal wordt opgedragen.
Dat gebeurt nu ook al, alleen is het nu nog iets vrijblijvender.

Weerstand

Er komt steeds meer weerstand tegen de gang van zaken.
In 2017 zijn er al een hele grote groep wetenschappers en doktoren die waarschuwen voor de gevolgen van 5G.
Van de velen die de oproep plaatsten is er één uit Nederland, een professor van de universiteit van Twente die met pensioen is.
Zij hebben een petitie aangeboden aan de Europese Commissie, die de drijvende macht is achter het uitrollen van het netwerk.
De commissie legt doodleuk de verantwoording bij de (gedwongen) meewerkende lidstaten.
En Nederland moet, zoals gewoonlijk, het braafste jongetje uit de (NWO) klas zijn en zal een niets ontziende vaart achter de uitrol zetten.

Andere soorten van straling


Naast de reeds genoemde onnatuurlijke straling is er ook nog veel natuurlijke straling.
Deze straling kan ook hoog oplopen waardoor gezondheid schade kan ontstaan.
Denk hierbij aan zonnestraling, radioactieve straling van ertsen en gassen en bijvoorbeeld vervuilde aardstralen. Maar ook het radio en tv signaal is straling.
Tevens stralen alle levende wezens energie uit.
Deze soorten straling worden een andere keer meer uitvoerig behandeld.

Gevolgen van straling


De gevolgen van straling zijn heel divers.
Zowel positief als negatief.
Met de komst van de mobiele telefoon met daarop snel internet, is het zombie gedrag sterk toegenomen.
Een hele generatie weet niet eens meer dat ze nog leven en raken helemaal van slag als ze de mobiele telefoon niet meer binnen handbereik hebben.
Alle contact met de medemens in de nabijheid is nagenoeg verdwenen.
Er is alleen contact, als die er al is, met een virtuele ‘vriend’.
De hele dag door vernemen wat iemand anders denkt dat die doet.
Na elke ‘ping’ de drang niet meer kunnen weerstaan om het apparaat te pakken.
Beschadigde geesten.

LF straling

Bij LF straling worden gezondheidsklachten en/of aangetoonde biologische effecten in verband gebracht als: (gedeeltelijk overgenomen van: verminderstraling.nl)

 • verlaging melatoninespiegel
 • kinderen in de buurt van hoogspanningsleidingen krijgen vaker leukemie
 • verhoging van de bloeddruk
 • aantasting van het immuunsysteem
 • migraine en allergieën
 • hart- en bloedvatenstoringen
 • hyperactiviteit en geheugenverlies
 • Alzheimer
 • versnelde groei van kankercellen

Mijn ervaring is dat het niet verstandig is om langere tijd onder een hoogspanningskabel te gaan staan.
Tijdens het testen van de straling van een 110 KV kabel begon mijn lichaam te protesteren en ben ik snel een 50 meter verder gaan staan, waar de elektrosmog meter minder alarmerende waarden aangaf. Recht onder de kabel gaf de meter 843 V/m aan. Ter vergelijk: een honderd meter eerder was het nog 2V/m.

Een lichtschakelaar in het huisnet geeft al een LF straling van 300 V/m bij direct contact met de schakelaar.
Gemiddeld is de LF straling (bij mij) in huis ongeveer 4-5 V/m.
In een slaapkamer wordt een maximale limiet van 5,9 V/m (20 Nano Tesla) aangehouden.(verminderstraling.nl).
Bij 100 V/m worden serieuze gezondheidsrisico’s gelopen.
Althans volgens de Russische stralingslimiet, in Nederland wordt 500 V/m nog veilig geacht. Nederland heeft de hoogste stralingslimiet.

In het gewone leven is het onmogelijk om de LF straling volledig uit te bannen.
Door zoveel mogelijk op plaatsen te zijn waar de LF straling het minst is kan het lichaam de straling verwerken.
Dit is zeker voor kinderen heel belangrijk want die zijn veel gevoeliger voor straling dan volwassenen.

HF straling

De HF straling geeft heel veel problemen met de gezondheid.
Door de hoge hoeveelheid trillingen per seconde, de frequentie, wordt er heel veel energie doorgegeven. Veel meer dan bij lage frequentie.
Een levend wezen communiceert op verschillende frequenties tegelijk.

Muziek met een zware bastoon wordt gevoelt in de buikstreek terwijl muziek met een heel hoge gillende toon wordt gevoeld in de oren.
In een magnetron wordt bij een frequentie van 2.45 GHz waterdeeltjes zo snel in beweging gebracht dat deze heet worden en gaan koken.
De cellen in onze hersenen gebruiken dezelfde frequentie, met en heel veel lagere intensiteit, om met elkaar te communiceren.

(Mini) magnetrons

Het is niet raar om te bedenken dat de cellen in de hersenen helemaal van slag raken als zij in contact komen met de stralings intensiteit van een magnetron.
Het is niet toevallig dat de magnetron dezelfde frequentie heeft.
De straling van de magnetron was in eerste instantie bedoeld voor wapentoepassingen en wordt als zodanig nog steeds daarvoor gebruikt.
De magnetron wordt nog enigszins afgeschermd en de straling reikt niet veel verder dan een paar meter van het apparaat af, wanneer deze in gebruik is.

Voor 5G worden mini-magnetrons gebruikt die onbeschermd de omgeving bestralen.
De intensiteit is niet zo groot als bij een magnetron maar de immense hoeveelheid van die zenders, dicht bij elkaar, geeft immense problemen.

Door de relatief lage intensiteit valt het niet zo op dat het lichaam wordt bestraald. Bij kleine hoeveelheden kan het lichaam zich nog wel enigszins beschermen.
Heden ten dagen is het bijna onmogelijk om nog ergens op de wereld niet bestraald te worden met een zeer uiteenlopend frequentiebereik.
Overal is wifi, overal is er bereik voor de mobiele telefoon. In de ruimte boven ons zweven duizenden satellieten die ook weer naar de aarde stralen.

Symptomen van HF straling

De symptomen van de stralingsziekten lijken veel op meer onschuldige aandoeningen waardoor ze niet als stralingsziektes worden herkent en erkent. In Finland worden stralingsziektes wel erkend.
Symptomen van HF straling zijn o.a.:

 • innerlijke onrust
 • chronische vermoeidheid
 • hoofdpijn en migraine
 • gevoeligheid voor infecties
 • slapeloosheid en moeheid overdag
 • tinnitus, oorsuizingen en aanhoudende fluittoon
 • zenuw- en andere pijnen, die met normale oorzaken niet verklaarbaar zijn.
 • hersentumor

Wat kunnen we doen


 • Stop direct met het gebruik van de magnetron en stop ook met het (veelvuldig) gebruik van de smartphone. Wil je toch een mobiel hebben, voor nood, stap dan over op een GSM telefoon, nu het nog kan. Die geeft wat minder straling.
 • Tijdens de slaap is het lichaam en de geest het meest vatbaar voor de straling omdat dan de weerstand van het lichaam is verlaagd.
  Zorg er dus voor dat er tijdens de slaap in de slaapomgeving zo min mogelijk stralingsapparaten aanwezig zijn.
  Bijvoorbeeld geen mobiele telefoon naast het bed, geen elektrische wekkerradio en geen TV.
 • Het mooiste zou zijn, met het huidige hoge algemene stralingsniveau, om een kooi van Faraday om het bed te bouwen. Dit is echter bijna nooit goed te verwezenlijken.
 • We zouden er allemaal eens wat meer bij stil moeten staan wat we aan stralingsapparaten gebruiken en wat we aan stralingsapparaten nodig hebben, om gezond en gelukkig te leven.
 • En om ook de (direct) naaste de mogelijkheid te geven om gezond te kunnen leven.

Stralingsvrij is onmogelijk en hoeft ook helemaal niet.
Alles en iedereen straalt energie uit. Zeker alle levende organismen.
Heel veel stralingsarmer dan het nu is zou heel veel mensen, dieren en plantenlevens een stuk beter en gezonder maken.
Hierdoor wordt ook de planeet aarde een heel stuk beter en gezonder en kan ze nog een paar miljard jaar mee.

bronnen: o.a.:
kennisplatform.nl, wikipedia.org, verminderstraling.nl, stralingsbewust.info

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *